ข่าว

"โกลบอลวัน" ส่งทนายฟ้อง บังคับคดี ขัดขวางการขายทอดตลาด "โรงแรมดาราเทวี"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"โกลบอลวัน" ส่งทนายฟ้องเจ้าพนักงานบังคับคดี ขัดขวางการขายทอดตลาด"โรงแรมดาราเทวี" เชียงใหม่ผิด157 ต่อศาลอาญาคดีทุจริต ภ.5

เมื่อวันที่  25 พ.ย 2564   ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 24 พ.ย.ที่ผ่านมา นายประสิทธิ วงศาสวัสดิ์ ทนายความผู้รับมอบอำนาจ บริษัทบริหารสินทรัพย์โกลบอลวัน จำกัด  ในฐานะเจ้าหนี้บุริมสิทธิจำนอง  โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่  ที่ได้ขอรับชำระหนี้จำนองเป็นจำนวนเงินรวมกันประมาณ 2,600ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้ตามคำพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง ได้ยื่นฟ้อง เจ้าพนักงานบังคับคดีเชียงใหม่   ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ภาค 5  ตามบทบัญญัติมาตรา 157 ของประมวลกฎหมายอาญา  ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  

จากกรณีในการดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินของโรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่  ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ได้มีประกาศนัดขายทอดตลาดทรัพย์สินของโรงแรมดาราเทวี ครั้งแรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏต่อมาว่าก่อนถึงวันนัดขายทอดตลาดครั้งแรกนี้ ได้มีการขัดขวางการขายทอดตลาดทรัพย์เกิดขึ้น  โดยฝ่ายโจทก์ในคดีซึ่งเป็นผู้นำยึดทรัพย์ร่วมกับโรงแรมดาราเทวี  เป็นจำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้ ยื่นคำร้อง ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ รวม 4 ครั้งแต่ศาลมีคำสั่งยกคำร้องทุกครั้งและให้ดำเนินการขายทอดตลาด ต่อไป    ดังนั้นเจ้าพนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์อีกครั้งเป็นรอบที่ 2 โดย ประกาศขายนัดแรกในวันที่ 12พ.ย. 64 เมื่อใกล้ถึงวันนัดขายทอดตลาด ปรากฏว่า โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ผู้นำยึดได้ยื่นคำร้องต่อศาลของดการขายทอดตลาดทรัพย์ต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ และศาลได้มีคำสั่งให้งดการขายทอดตลาด  ทำให้  บริษัทบริหารสินทรัพย์โกลบอลวัน จำกัด เจ้าหนี้บุริมสิทธิจำนอง ได้ยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลขอให้เพิกถอนคำสั่ง  ศาลจึงได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งงดการขายทอดตลาด   แต่ในการขายทอดตลาดวันที่ 12 พ.ย 2564 ไม่ได้เกิดขึ้น เพราะเวลาการขายทอดตลอดกระชั้นชิด โดยการขาดทอดตลาดจะเกิดขึ้น อีกครั้งในวันที่ วันที่ 3 ธันวาคม 2564 แต่สุดท้ายก็ต้องยกเลิกอีกครั้ง

เนื่องจาก  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โจทก์และโรงแรมดาราเทวีจำเลย ได้ยื่นคำร้องถึงเจ้าพนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้ง  โต้แย้งราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์  โดยอ้างว่าราคาประเมินทรัพย์ของบริษัทเอกชนมีราคาสูงกว่า  ขอให้ส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ทำการกำหนดราคาทรัพย์ใหม่  ซึ่งทาง เจ้าพนักงานบังคับคดีได้มีคำสั่ง   เห็นควรส่งเรื่องให้คณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์พิจารณากำหนดราคาทรัพย์ใหม่ และให้ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดทุกนัดที่จะเกิดขึ้น  
โดยทางบริษัทบริหารสินทรัพย์โกลบอลวัน  เห็นว่า คำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นการบกพร่อง ผิดพลาดและฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 295 วรรคสอง เนื่องจากไม่มีกฎหมายให้อำนาจให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคำสั่งเช่นนี้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ราคาประเมินทรัพย์ ของบริษัทเอกชนที่เจ้าพนักงานบังคับคดียอมรับเป็นเหตุให้ต้องกำหนดราคาใหม่นั้นก็เป็นฉบับเดียวกันกับที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเคยยกคำร้องไม่รับพิจารณาขอเลื่อนการขายทอดตลาดมาแล้ว
  
นายประสิทธิ ทนายความกล่าวภายหลังการยื่นฟ้องว่า การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี มีคำสั่งในลักษณะขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของกรมบังคับคดีมีเป้าหมายการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นถึงความโปร่งใส เป็นธรรม มีการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับเท่าเทียมกัน มีกระบวนการบังคับคดี การบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล  และ  ฝ่ายเจ้าหนี้จำนวนมากได้รับความเสียหายจากการมีคำสั่งดังกล่าว อีก คณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ มีกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเมื่อมีการประเมินราคาแล้วถือเป็นที่สุด   หากเวลาล่วงเลยมาก็ไม่ทำให้ราคาประเมินเพิ่มสูงขึ้นอีกได้  นอกจากนี้กรมบังคับคดีได้มีระเบียบตรงกับบทบัญญัติมาตรา 331 วรรคสาม และคำวินิจฉัยของศาลฎีกาอยู่แล้วว่า ราคาที่คณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์กำหนดนั้นเป็นเพียงราคาที่ใช้ประกอบในการกำหนดราคาเบื้องต้นในการขายทรัพย์เท่านั้น อาจไม่ตรงกับราคาที่แท้จริงขึ้นอยู่กับราคาท้องตลาดขณะขายทรัพย์ หากผู้เกี่ยวข้องเห็นว่าราคาดังกล่าวต่ำไปก็ชอบที่จะเข้าสู้ราคาเองหรือหาบุคคลอื่นเข้าสู้ราคาเพื่อให้ได้ราคาตามที่ตนเองต้องการได้
 ซึ่งผลของคำสั่งงดขายทอดตลาดโรงแรมดาราเทวีนี้ ยังเป็นกรณีที่ ใช้เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นเครื่องมือให้ฝ่ายเจ้าหนี้โจทก์ผู้นำยึดและลูกหนี้ได้ประโยชน์ ในการหน่วงเหนี่ยวกระบวนการขายทรัพย์สินของลูกหนี้  ยิ่งถ่วงเวลาการ ขายทอดตลาดไปอีกนานเท่าไรก็จะยิ่งทำให้โรงแรมดาราเทวีที่ปิดกิจการมากว่าปี และไม่มีใบอนุญาติให้ประกอบกิจการโรงแรม ใบอนุญาติขาดอายุไปตั้งแต่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563   จะส่งผลให้โรงแรมดาราเทวีตกอยู่ในสภาพทรุดโทรมเพิ่มขึ้น  เพราะไม่ได้รับการดูแล ทั้งๆที่  เป็นทรัพย์สินมูลค่าหลายพันล้านบาท ที่บริษัทมหาชน IFEC ได้ลงทุนซื้อไปดำเนินการ 
การถ่วงเวลาขายทอดตลาดทรัพย์สินของโรงแรมดาราเทวีทำให้บริษัทบริหารสินทรัพย์โกลบอลวัน จำกัด ในฐานะเจ้าหนี้จำนอง รวมถึงกลุ่มเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้แรงงานที่เป็นอดีตพนักงานของโรงแรมดาราเทวีได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง  ถ้าต้องรอให้มีประกาศขายทอดตลาดออกมาใหม่  และ เชื่อว่าหากเมื่อคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์สินมีการกำหนดราคาทรัพย์ใหม่แล้วก็จะนำไปสู่ปัญหาการคัดค้านราคา มีการนำคดีขึ้นสู่ศาลวนกันไปอีกไม่จบสิ้น 

“ขอให้ท่านอธิบดีกรมบังคับคดี ดำเนินการแก้ไขกระบวนการที่ทำให้เกิดการบังคับคดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดโดยด่วน การกระทำดังกล่าวของเจ้าพนักงานบังคับคดี หากท่านอธิบดีไม่มีการจัดการใดๆ ก็จะกลายเป็นบรรทัดฐานให้มีการใช้ช่องทางการประมินราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคาถ่วงเวลาการขายทอดตลาดทรัพย์สินกันทั่วประเทศ ขอให้ท่านอธิบดีดำเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีทุกรายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการขวางการขายทอดตลาด โรงแรมดาราเทวีนี้ด้วย โดยทางบริษัทจะได้ดำเนินการร้องเรียน นายไกยวัลย์ จิระกุลเจ้าพนักงานบังคับคดีเชียงใหม่ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) พร้อมเตรียมยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรมบังคับคดี ที่ยอมให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเชียงใหม่ กระทำการโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย  ทำลายระบบการบังคับคดีโดยใช้วิธีการประเมินราคาใหม่แบบไม่มีที่สิ้นสุด โดยจะฟ้องในความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ตามบทบัญญัติมาตรา 5 อีกด้วย” ทนายความระบุ

affaliate-3
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด