ข่าว

"ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด" 3 ประเทศหลุดพ้น สหประชาชาติเตรียมให้การรับรอง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด" ลาว, บังกลาเทศ และเนปาล เตรียมพัฒนาประเทศอย่างเป็นทางการ หลังจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติรับรองให้ทั้ง 3 ประเทศ หลุดพ้นจากสถานะกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDC)

 

"ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด" ลาว, บังกลาเทศ และเนปาล เตรียมพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน หลังจากทางสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ มีมติให้ระยะเวลาเตรียมการถึง 5 ปี สำหรับการหลุดพ้นจากสถานะดังกล่าว ซึ่งมากกว่าระยะเวลาปกติที่กำหนดไว้เพียงสามปีเท่านั้น เนื่องจาก ทั้งสามประเทศต้องเตรียมการควบคู่กับการวางแผนฟื้นตัวหลังการระบาดของโควิด-19 รวมถึงดำเนินนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย

 

 

 

 

จากมติดังกล่าว ทางคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ซึ่งมีหน้าที่ทบทวนรายชื่อประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ในทุก ๆ 3 ปี เองก็ไม่ได้ตีตกการขยายระยะเวลาเตรียมการดังกล่าว

 

ทั้งนี้ประเทศลาว, บังกลาเทศ และเนปาล ได้รับเชิญในการเตรียมยุทธศาสตร์ระดับชาติ เพื่อการเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่นระหว่างระยะเวลา 5 ปี โดยมีการสนับสนุนจากสหประชาชาติ และความร่วมมือจากหุ้นส่วนด้านการพัฒนาและการค้าระดับทวิภาคี , ภูมิภาค และพหุภาคี 

 

 

 

 

ขณะเดียวกัน การหลุดพ้นจากสถานะกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุดเอง ไม่ควรทำให้แผนการและโครงการด้านการพัฒนาของทั้ง 3 ประเทศ ต้องหยุดชะงักหรือถอยหลังลง ทั้งนี้ทางคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ จึงใช้หลักเกณฑ์เพียง 3 ประการ เพื่อกำหนดสถานะกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ได้แก่

  • รายได้ต่อหัว
  • ทรัพยากรมนุษย์
  • ความเปราะบางทางเศรษฐกิจ

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ