ข่าว

"วัคซีนโมเดอร์นา" แนวทางฉีดล่าสุด ยังไม่เคยฉีด ฉีดชนิดอื่นแล้วทำอย่างไร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สมาคมโรงพยาบาลเอกชน เปิดแนวทางฉีด "วัคซีนโมเดอร์นา" ล่าสุด สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยฉีด หรือฉีดชนิดอื่นแล้ว อยากฉีดอีกต้องทำอย่างไร ระยะห่างเท่าไร

สมาคมโรงพยาบาลเอกชน เปิดเผยแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 "Moderna" จากการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา (COVID-19 Vaccine Expert Consensus Meeting: Moderna Vaccine Schedule) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลเอกชน และองค์การเภสัชกรรม มาร่วมปรึกษา และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับตารางการฉีดวัคซีนโควิด-19 "โมเดอร์นา" เพื่อให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ในเครือสมาคมโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ นำไปเลือกใช้ตามความเหมาะสม ผู้เชี่ยวชาญมีข้อคิดเห็นต่าง ๆ โดยอ้างอิงข้อมูลเชิงวิชาการเป็นหลัก รวมทั้ง ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญประกอบกันไปด้วย เพื่อสรุปเป็นแนวทางในการใช้วัคซีนโควิด-19 "โมเดอร์นา" ที่เหมาะสมกับคนไทย
 

ผู้เชี่ยวชาญมีข้อคิดเห็นที่ตรงกันชัดเจน ในหัวข้อที่ข้อมูลวิชาการสนับสนุน และในบางหัวข้อก็มีข้อคิดเห็นที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ได้มีข้อสรุปในภาพรวมเป็นไปในทางเดียวกัน และสามารถแนะนำออกมาเป็นแนวทาง ดังนี้
 

 

  1. กลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 หรือ อาจมีการติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน
  2. กลุ่มที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 มาแล้ว 1 เข็ม
  3. กลุ่มที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 มาแล้วครบ 2 เข็ม
  4. กลุ่มเฉพาะเจาะจง เช่น หญิงตั้งครรภ์ คนที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน
  5. กลุ่มที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 มาแล้วครบ 2 เข็ม และได้รับเข็มสามกระตุ้นเรียบร้อยแล้ว

 

  1. สำหรับกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน แบ่งเป็นอายุ 12 ปีขึ้นไป,หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ,ผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน และมีประวัติติดเชื้อโควิด-19 1 เดือนขึ้นไป รับวัคซีนโมเดอร์นาเข็ม 1 และ เข็ม 2 ห่างกัน 28-42 วัน
  2. กลุ่มที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้ว 1 เข็ม แบ่งเป็น ชนิดเชื้อตาย Sinovac หรือ Sinopharm รับวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 1 และ เข็ม 2 ห่าง 28-42 วัน, ชนิด viral vector 1 เข็ม/AstraZeneca  รับวัคซีนโมเดอร์นาเข็ม 2 ห่างจากเข็มแรก 4-12 สัปดาห์ และ วัคซีน mRNA ชนิดอื่นเพียง 1 เข็ม/Pfizer รับวัคซีนโมเดอร์นา ห่างจากเข็มแรก 3-6 สัปดาห์
  3. กลุ่มที่ได้รับวัคซีน 2 เข็ม แบ่งเป็น ชนิดเชื้อตาย/Sinovac/Sinopharm รับวัคซีนโมเดอร์นาเข็ม 3 ห่างจากเข็มสอง 1-3 เดือน, ชนิด viral vector ครบ 2 เข็ม/AstraZeneca รับวัคซีนโมเดอร์นาห่างจากเข็มสอง 6 เดือน, รับวัคซีนแบบผสมครบ 2 เข็ม รับวัคซีนโมเดอร์นา ห่างจากเข็มสอง 3-6 เดือน และ รับวัคซีน mRNA ชนิดอื่นครบ 2 เข็ม/Pfizer รับวัคซีนโมเดอร์นาห่างจากเข็มสอง 6 เดือน
  4. ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม และเข็ม 3 กระตุ้นแล้ว  ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 

"วัคซีนโมเดอร์นา" แนวทางฉีดล่าสุด ยังไม่เคยฉีด ฉีดชนิดอื่นแล้วทำอย่างไร

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ