ข่าว

เช็คเลย ราชกิจจาฯเผยแพร่ พระบรมราชานุญาตให้"แปลงสัญชาติเป็นไทย" 78 คน

เช็คเลย ราชกิจจาฯเผยแพร่ พระบรมราชานุญาตให้"แปลงสัญชาติเป็นไทย" 78 คน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงนามโดยพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้"แปลงสัญชาติเป็นไทย"จำนวน 78 คน เช็คได้เลย

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.64  ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทย จำนวน 78 คน 

 

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า  1. นายชิ ไว เดวิด เล้า  2. นายม่านหงษ์ ซู  3. นายหง หลิน หวัง  4.. นายปิน หวง ลิน 5. เด็กชายยี่ อัน ลิน 6. เด็กชายยี่ เล่อ ลิน  7.. นายหยวน-เจียง เลี่ยว อยู่บ้านเลขที่ 8. นางสาวหลิง เฉิน  9. นายอับราฮัม เรยานี  10. นายจองลี่ เฉิน 

 

11. นายจิ้น ฮวน หลิน  12. นายใต้-อี้ เฉิน  13. นายเซินจี๋ แซ่เฉา  14. นายแจรอด เกรแฮม เวียร์ 15. นายจอง ป๊อ ฉวี่   16. เด็กหญิงอัน-โห ฉวี่  17. เด็กชายจื่อ-เจี๋ย ฉวี่  18. นายซุกวินเดอร์ ซิงค์ 19. นายเย่า ล่าง จาง  20. นางสาวหยูซิน จาง 

21. นายหยานฟู จาง  22. นางสาวอี้-หง เฉิน  23. นายไค-ชุง ลู 24. นางสาวไว่ เชียน ลู   25. นางเฉี่ยว จิง ลู  26. นางสาวยูหลิง ลู  27. นายโหย่วเว่ย ลู  28. นายเดวนดรา นาท ดูเบย์  29. นายเดวิด พอล ทัค  30. นายธิรุนอวุกการซู โกลันด้าซามี 

 

เช็คเลย ราชกิจจาฯเผยแพร่ พระบรมราชานุญาตให้"แปลงสัญชาติเป็นไทย" 78 คน

31 . นายฉวน-คัง  32. นายลาส มัทเทียส นอร์ดิน 33. นายฮงจุน ลี  34. นายเสี่ยวผิง ชิว  35. นายกี้ ฮวง เฉิน  36. นายก้วน ยิ้น เฉิน  37. นายราเจช อิสฮู ดาสวานี  38. นางสาวหยี ซิ่ว เซี่ย  39. เด็กชายซ้าง-เอิน หลู่  40. เด็กชายเฉิง-เอิน หลู่ 


41. นางสาวซีฮอง เฉิน 42 . เด็กชายณัชพล หงษ์  43. เด็กหญิงนรมน หงษ์  44. นายฉี-อัน ฟาง  45. นายอับดุลเลาะฮ์ อับดุลวาริษ โมฮาเหม็ด อัลอะวาดี  46. นายเฮมู ซิงห์ เจน 47. นายไจแอนท์ เฮมู ซิงห์ เจน  48. นางสาวไมตรี เจน  49. นายจวิ้น เสวี้ยง ซุน  50. นางสาวเฉิน หยู ซุน 

เช็คเลย ราชกิจจาฯเผยแพร่ พระบรมราชานุญาตให้"แปลงสัญชาติเป็นไทย" 78 คน

 

51. เด็กชายยู้-ลี่ ซุน  52. เด็กชายจิง ลี่ ซุน  53. นายอุเดกริซนา นิเดิล  54. นายมันกิลาล เจน อยู่บ้าน 55. นางสาวเรมานซี มันกิลาล เจน  56. นางสาวปริ้นเซส มันกิลาล เจน  57. นายเอี้ยว เชิง โจว  58. นายจินแว็น หู  59. เด็กหญิงหยุยนี หู 60. นายลี่เซิง ฟ่าน

 

61. นายไฟซาล ข่าน  62. นายจอห์น มาเชล เบเกอร์  63. นายซือ ไฉ โจว  64. นายนาเซียร์ อาหมัด  65. นายซื่อ เหยิน จาง  66. นายเจียน เหว่ย หวัง  67. นางสาวเป่ย - ชาน หวาง  68. นายจุนเหว่ย เฉิน  69. เด็กหญิงรณิดา เฉิน 70. เด็กหญิงอมรรัตน์ เฉิน  71. เด็กหญิงอลิสา เฉิน  72. นายเซิน จือ หลอ  73. นายโดมินิก ชะเนอร์  74. เด็กหญิงวาเนซ่า กัญญา ชะเนอร์  75. เด็กหญิงณาโอมี้ คิร์สติน จิรา ชะเนอร์  76. นายเหว่ย เซิ่น หลิน  77. นายจิ้ง หง หลิน  78. เด็กหญิงจื่อ โหล หลิน

เช็คเลย ราชกิจจาฯเผยแพร่ พระบรมราชานุญาตให้"แปลงสัญชาติเป็นไทย" 78 คน

 

ได้ยื่นเรื่องราวขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ได้เห็นหลักฐาน เป็นที่พอใจแล้วว่า ผู้ยื่นเรื่องได้ปฏิบัติถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 จึงได้นำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต และผู้ยื่นเรื่องราวได้ปฏิญาณตนตามกฎหมายแล้ว

 

จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ผู้ที่กล่าวชื่อมาแล้วนั้นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้แปลงสัญชาติเป็นไทยได้แล้ว

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม....

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทย [จำนวน 78 คน ]

logoline