ข่าว

อนัญญา ลงพื้นที่ ปทุมธานี ดูแลคุณภาพชีวิต "ผู้ประกันตน" ทุพพลภาพ 2ราย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รมว.แรงงานส่งคณะที่ปรึกษา ลงพื้นที่ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ดูแลคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนทุพพลภาพ 2 ราย พร้อมดูแลให้ผู้ประกันตนทุพพลภาพทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ย่อท้อ ขอให้มั่นใจว่าผู้ประกันตนทุกคนจะได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนถูกต้อง

 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวอนัญญา กรีธาพล คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ ในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางสาวลัดดา แซ่ลี้ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม และนางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี ร่วมคณะลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย 


ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การเยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพที่ประสบอันตราย จนเป็นเหตุให้เป็นผู้ทุพพลภาพ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้มีความรู้สึกอบอุ่น มีความรู้สึกที่ดีต่อระบบประกันสังคม อีกทั้งรับทราบปัญหาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามกฎหมายของผู้ทุพพลภาพ รวมทั้งติดตามอาการเจ็บป่วย เพื่อนำสู่การรักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ

อนัญญา ลงพื้นที่ ปทุมธานี ดูแลคุณภาพชีวิต "ผู้ประกันตน" ทุพพลภาพ 2ราย

กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม พร้อมเข้าดูแลให้ท่านได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนถูกต้อง เข้าถึงความเดือดร้อนอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ประกันตนให้ดีที่สุด 

ทางด้านนางสาวลัดดา แซ่ลี้ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ได้กล่าวถึงการลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ทุพพลภาพว่า ในวันนี้ดิฉันได้รับมอบหมายจาก นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ให้ลงพื้นที่กับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมนักกายภาพบำบัดจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จังหวัดปทุมธานี มาแนะนำการกายภาพบำบัด การช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น และนำสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค ตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ๆ มามอบถึงบ้านพักจำนวน 2 ราย

 

ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี รายแรก นางกัญญภัทร์ หวังหิรัญกุล อายุ 44 ปี เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ซึ่งทุพพลภาพจากอุบัติเหตุทางจราจร เป็นเหตุให้ไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ นอนติดเตียง ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 ปัจจุบันได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 7,500 บาท ตลอดชีวิต

อนัญญา ลงพื้นที่ ปทุมธานี ดูแลคุณภาพชีวิต "ผู้ประกันตน" ทุพพลภาพ 2ราย

และรายที่สอง นายธนศร สุขสุธีพสุ อายุ 55 ปี ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ำ ศีรษะกระแทกพื้น แพทย์ระบุป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก เป็นเหตุให้ร่างกายเป็นอัมพฤกษ์ แขนขาอ่อนแรง เดินต้องใช้ไม้เท้าพยุงได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ปัจจุบันได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 2,400 บาทตลอดชีวิต

โดยสำนักงานประกันสังคม พร้อมดูแลให้ผู้ประกันตนทุพพลภาพทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ย่อท้อ ขอให้มั่นใจว่าผู้ประกันตนทุกคนจะได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนถูกต้อง และเข้าถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด