ข่าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ส่งเสริมเกษตรกร "กลุ่มนาแปลงใหญ่"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก อีกหนึ่งศูนย์ที่มีภารกิจหลักในการดูแลเกษตรกรหลายโครงการด้านข้าวอย่างครบวงจร คอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ให้ผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมเกษตรกรให้เข้าร่วมโครงการยกระดับ "แปลงใหญ่" ด้วยเกษตรสมัยใหม่

นายสุนทร  โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก กล่าวว่า ภารกิจของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลกโดยรวมได้ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย เป็นหลักในส่วนของการส่งเสริมด้านอื่น ในฐานะของกรมการข้าว มีโครงการต่าง ๆ

 

ยกตัวอย่างเช่น โครงการสำคัญ ๆ โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบ "แปลงใหญ่" และโครงการยกระดับ "แปลงใหญ่" ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญรวมถึงศูนย์ข้าวชุมชน ที่ต้องส่งเสริมพัฒนาเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ใช้ในประเทศให้เพียงพอ ภาพรวมทั้งหมดส่วนใหญ่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก จะส่งเสริมภารกิจของกรมการข้าว ด้านข้าวทั้งหมด พื้นที่ที่รับผิดชอบ คือ จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ทำนา 1 ล้าน 4 แสนกว่าไร่

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ได้เข้าไปส่งเสริมสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมได้ข้าวนาปีโดยมีข้าวมะลิ 105 ข้าวพื้นแข็ง ข้าวพื้นนุ่ม  ส่งเสริมให้องค์ความรู้ เพื่อให้เกษตรกรพัฒนาเรื่องการยกระดับมาตรฐานคุณภาพรวมถึงลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น

 

รวมถึงการยกระดับมาตรฐานเกี่ยวกับข้าวปลอดภัย GAP รวมถึงข้าวอินทรีย์ ส่งเสริมในภาพรวม ทั้งหมด  9 อำเภอ สนับสนุนเกษตรกรในภาพรวมได้แก่ ให้องค์ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ละส่งเสริมให้เกษตรกรผลิต  สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มผู้ผลิตด้วยกัน หรือผู้ทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งภายในจังหวัดพิษณุโลก รวมถึงจังหวัดข้างเคียงที่เป็นเครือข่ายซึ่งกันและกันอีกด้วย

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ส่งเสริมเกษตรกร "กลุ่มนาแปลงใหญ่"

นอกจากนี้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ยังเข้าไปส่งเสริมเกษตรกรที่มีความสามารถในการผลิตข้าว คือ กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ บ้านทุ่งน้อย ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก  เป็นกลุ่มที่มีกระบวนการผลิตข้าว ตรงตามมาตรฐานของกรมการข้าว มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการผลิตข้าวและแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวสีแปรรูปจำหน่าย เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวให้กับสมาชิก"กลุ่มนาแปลงใหญ่"มากยิ่งขึ้น

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ส่งเสริมเกษตรกร "กลุ่มนาแปลงใหญ่"

ซึ่งเกษตรกร "นาแปลงใหญ่" กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ร่วมแรงร่วมใจกันสรรสร้างการดูแลรักษาการผลิตข้าวตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง มีการประชุมกลุ่มร่วมกันโดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก คอยเสริมสร้างทักษะองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร "กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว" อินทรีย์บ้านทุ่งน้อย อีกด้วย

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ส่งเสริมเกษตรกร "กลุ่มนาแปลงใหญ่"

    นางสาวสิริมณี มณีท่าโพธิ์ ประธานแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์บ้านทุ่งน้อย

 

ด้านนางสาวสิริมณี มณีท่าโพธิ์ ประธานแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์บ้านทุ่งน้อย ตำบลปลงใหญ่กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก เมื่อปี 2560 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 30 คน พื้นที่เพาะปลูกข้าว 574 ไร่ พันธุ์ข้าวที่ปลูก ได้แก่ ไรซ์เบอรี่ ข้าวกข43 ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวทับทิมชุมแพ ข้าวกข79 และข้าวหอมมะลิ ตั้งแต่เข้าร่วม "โครงการนาแปลงใหญ่" และโครงการข้าวอินทรีย์ ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลกได้เข้ามาอบรม ส่งเสริมให้ความรู้ สนับสนุนเกี่ยวกับความรู้ อบรมพัฒนาเกษตรกร ให้มีความรู้เป็นชาวนามืออาชีพมากยิ่งขึ้น

 

จุดเด่นของกลุ่มคือ เป็นการทำนาระบบอินทรีย์ เน้นจำหน่ายข้าวใหม่ ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นว่าได้ซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรง

 

นอกจากนี้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลกยังสนับสนุนให้ทางกลุ่มเข้าร่วมโครงการยกระดับ "แปลงใหญ่"ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตข้าวได้แก่ รถตักโฟล์คลิฟท์ เครื่องชั่ง เครื่องซีลสูญญากาศ เครื่องอบฟิล์มหด เครื่องปั๊มวันที่ เครื่องกะเทาะข้าวและเครื่องวัดความชื้น อุปกรณ์เหล่านี้สามารถช่วยเกษตรกรใน "กลุ่มนาแปลงใหญ่"ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สามารถทำให้กลุ่มเติบโต เปิดโอกาสในด้านการตลาดมากยิ่งขึ้น

 

นอกจากทางกลุ่มจะมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้อง ข้าวกข 43 ข้าวทับทิมชุมแพ ข้าวหอมมะลิ และข้าวสินเหล็ก ออเดอร์หลักของกลุ่มก็จะจำหน่ายทางออนไลน์เป็นหลัก จำหน่ายผ่านเพจ Face Book ทางกลุ่มจะมีการจัดโปรโมชั่นข้าวหลากหลายชนิดขึ้นไปอีกด้วย จะเห็นได้จากผลตอบรับจากผู้บริโภคกลับมาซื้อข้าวจากทางกลุ่มซ้ำหลายรอบ ถือเป็นการยกระดับการจำหน่ายข้าวของทางกลุ่มที่ประสบความสำเร็จที่เห็นผลเป็นรูปธรรม

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด