ข่าว

เกษตรกรยิ้ม ราคา "พริกสด" สายพันธุ์ super hot พุ่งกระฉูด กิโลกรัมละ 50-60 บาท

เกษตรกรยิ้ม ราคา "พริกสด" สายพันธุ์ super hot พุ่งกระฉูด กิโลกรัมละ 50-60 บาท
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

จนท. ตรวจเข้มสกัดกั้นนำเข้าพริกโดยผิดกฎหมาย ประสานกระทรวงพาณิชย์ ช่วยหาโรงงานผลิตซอส เชื่อมโดยตรงกับเกษตรกรผู้ปลูกพริก

วันที่ 24 พ.ย. 64 เกษตรกรปลูกพริกจังหวัดตากยิ้มได้ ช่วงนี้พริกสดแดง สายพันธุ์ super hot ราคาดี โดยเฉพาะที่อำเภอพบพระ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่เหมาะสมในการปลูกพริก ซึ่งที่ผ่านมาได้รับผลกระทบพริกราคาตกต่ำ กิโลกรัมละกว่า 10 บาท ทำให้เกษตรกรเดือดร้อน ยื่นหนังสือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน และผ่านมากว่า 20 วัน พริกแดงสด ราคาพุ่งกิโลกรัมละ 60 บาท

เกษตรกรยิ้ม ราคา "พริกสด" สายพันธุ์ super hot พุ่งกระฉูด กิโลกรัมละ 50-60 บาท

นายสุทร เมธาสุวรรณกุล เกษตรกรปลูกพริก บอกว่า ตนเองปลูกพริกจำนวน 15 ไร่ ในพื้นที่บ้านรวมไทยพัฒนา 7 หมู่ที่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ลงทุนไปประมาณ 300,000 บาท ต้นทุนค่าปุ๋ยค่ายาแพงมาก ช่วงแรกพริกราคาไม่ดี เก็บพริก super hot สดแดง จำหน่ายได้ ราคา 20 บาท แต่วันนี้ราคาดีขึ้นมาก เก็บพริกสดแดง ขายราคา 50 บาท แม้ว่าปัญหาแรงงานหายาก ค่าจ้างเก็บพริกราคากิโลละ 7 บาท แต่ก็ยังรับได้

 

สำหรับปัจจัยที่ทำให้พริกราคาสูงขึ้น มาจากหลายสาเหตุ ซึ่งก่อนหน้านี้พริกสดแดง เคยมีราคาแพง ทำให้เกษตรกร เพิ่มพื้นที่ปลูกจนพริกล้นตลาด หลังจากพริกราคาถูก เกษตรกรจึงปล่อยทิ้ง ทำให้พริกขาดตลาดในช่วงนี้

 

อีกทั้งยังมีการลักลอบนำเข้าพริกจากประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้พริกราคาตก ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาแก้ไข ปัญหาการซื้อขาย รวมถึงสกัดกั้นการนำเข้าพริกโดยผิดกฎหมาย และอีกปัจจัยเกิดโรคในพริก หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า โรคกุ้งแห้ง เกี่ยวเนื่องกับสภาพอากาศเย็น และฝนตก พริกช้ำ ทำให้ผลผลิตออกมาน้อย

เกษตรกรยิ้ม ราคา "พริกสด" สายพันธุ์ super hot พุ่งกระฉูด กิโลกรัมละ 50-60 บาท

 


 

 

 

นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์  นายอำเภอพบพระ กล่าวว่า ช่วงเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เกษตรกรปลูกพริกในพื้นที่อำเภอพบพระ ร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อน ปัญหาราคาพริกตกต่ำ ปัญหานำเข้าพริกจากประทศเพื่อนบ้าน ปัญหาปุ๋ยยาราคาแพง  

 

โดยมีฝ่ายปกครอง ศุลกากร พาณิชย์จังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ รวมถึงเกษตรกร ผู้ปลูกพริกที่เดือดร้อน เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ในส่วนของอำเภอพบพระ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ร่วมกันตรวจเข้มสกัดกั้นการนำพริกเข้ามาโดยผิดกฎหมาย 

 

นำเสนอ ปัญหาต่างๆ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ไปยังกระทรวงพาณิชย์ ได้ประสานและช่วยหาโรงงานผลิตซอส เชื่อมโดยตรงกับเกษตรกรผู้ปลูกพริก พร้อมมอบหมายให้ นายพลวัฒน์ อินต๊ะลอ ปลัดอำเภอพบพระ บูรณาการร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก กำนันตำบลช่องแคบ สารวัตรกำนันตำบลคีรีราษฎร์ และลูกจ้างโครงการ U2T ลงพื้นที่ออกตรวจและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการรับซื้อสินค้าเกษตร (ล้ง) 
ในพื้นที่อำเภอพบพระ ดังนี้ 


1.ประชาสัมพันธ์แจกสำเนาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 16 พ.ศ. 2564 เรื่อง การแสดงราคาสินค้าเกษตร ให้แก่ผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอพบพระ

2.นำตรวจการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของผู้ประกอบการรับซื้อผลิตทางการเกษตรในอำเภอพบพระตามแผนการตรวจของ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก 
         

โดยได้นำตรวจการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของผู้ประกอบการ ทั้งหมด 11 แห่ง ปรากฏว่า มีผู้ประกอบการที่ติดป้ายแสดงราคารับซื้อผลผลิตทางการเกษตร (พริก) เพียง 2 แห่ง เท่านั้น ทั้งนี้ ได้แนะนำผู้ประกอบการที่ไม่ได้ติดป้ายแสดงราคารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรดังกล่าว ให้ดำเนินการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรแล้ว

เกษตรกรยิ้ม ราคา "พริกสด" สายพันธุ์ super hot พุ่งกระฉูด กิโลกรัมละ 50-60 บาท

ไพฑูรย์ สุขแว่น ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตาก

logoline