ข่าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ฯอำนาจเจริญส่งเสริม "แปลงใหญ่" ข้าวทุ่งรวงทอง สู่มั่นคง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ฯอำนาจเจริญส่งเสริม "แปลงใหญ่" ข้าวทุ่งรวงทอง รวมกลุ่มเข้มแข็งต่อยอดสู่การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคง

การส่งเสริมการ"ทำนาแปลงใหญ่"เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่ช่วยให้ชาวนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากต่างคนต่างทำสู่การรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้ชาวนาได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ผลที่ได้คือต้นทุนด้านการผลิตลดลง ผลผลิตเพิ่มขึ้น รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อขายสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด สามารถต่อรองราคาได้ มีตลาดรับซื้อที่แน่นอน สร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคง

 

นายสำรวย เฉลยบุญ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ กล่าวว่า สำหรับ "นาแปลงใหญ่"ของจังหวัดอำนาจเจริญเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ.2559 ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 156 แปลง มีสมาชิกทั้งหมด 9,168 ราย พื้นที่ประมาณ 135,832 ไร่ เกษตรกรได้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

 

ซึ่งในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์จะมีทั้งผลิตเป็นข้าวคุณภาพก็คือข้าวที่รับมาตรฐาน GAP แล้วอีกส่วนเป็นข้าวอินทรีย์ หลังจากนั้นรัฐบาลมีโครงการยกระดับ "แปลงใหญ่"ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดซึ่งได้งบประมาณ 230 ล้านบาทตอนนี้ก็จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว หวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรมีเครื่องจักรกลในการที่จะพัฒนาการผลิตข้าวให้มีคุณภาพและความประสบความสำเร็จโดยการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่มากขึ้นและก็ลดต้นทุนในการทำนาให้มีความยั่งยืน 

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ฯอำนาจเจริญส่งเสริม \"แปลงใหญ่\" ข้าวทุ่งรวงทอง สู่มั่นคง

สิริศักดิ์ ทองแก้ว แปลงใหญ่ข้าวทุ่งรวงทองต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ จากเดิมเกษตรกรส่วนใหญ่เน้นการทำนารายเดี่ยว ส่งผลให้ขาดอำนาจต่อรองราคาข้าว ต้นทุนในการผลิตสูง จึงมีแนวคิดที่จะรวมตัวกันเริ่มจากเป็นศูนย์ข้าวชุมชนและทำในรูปแบบ "แปลงใหญ่" ตามคำแนะนำของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ จนปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิก 340 ราย พื้นที่ 6,200 ไร่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ฯอำนาจเจริญส่งเสริม \"แปลงใหญ่\" ข้าวทุ่งรวงทอง สู่มั่นคง

ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวทุ่งรวงทอง กล่าวว่า ในส่วนของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญได้มีเจ้าหน้าที่ เข้ามาช่วยเหลือและก็ส่งเสริมในการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับให้กับกลุ่ม และก็มีปัจจัยการผลิตเข้ามาช่วยเหลือทางกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว ชั้นพันธุ์ต่าง ๆ มาให้สมาชิกที่สนใจและก็มีพื้นที่ที่เหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยกลุ่มก็จะแบ่งเป็นชั้นพันธุ์ต่าง ๆ ก็คือให้สมาชิกที่มีความเหมาะสมทำเป็นแปลงหัวเชื้อให้กับสมาชิกหรือเรียกว่าไข่แดง แล้วก็มีสมาชิกทั่วไปที่จะทำเมล็ดพันธุ์ชั้นขยายหรือว่าชั้นจำหน่ายเพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพต่อไป 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ฯอำนาจเจริญส่งเสริม \"แปลงใหญ่\" ข้าวทุ่งรวงทอง สู่มั่นคง

ในส่วนที่ของกลุ่มที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เข้าร่วมโครงการ "แปลงใหญ่" ปีพ.ศ. 2559 ก็ได้ดำเนินการผลิตข้าวจนได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ หลังจากปีพ.ศ.2562 กลุ่มก็เข้าร่วมโครงการสินเชื่อสนับสนุน "เกษตรแปลงใหญ่"แล้วก็กู้เงินเพื่อที่จะมาทำเป็นจุดรับซื้อผลผลิตข้าวจากสมาชิก เมื่อรับซื้อข้าวเก็บไว้ในโกดังก็จะมีการแปรสภาพข้าวจากข้าวเปลือกมาเป็นข้าวสาร เพื่อที่จะให้ลูกค้าในพื้นที่แล้วก็ต่างพื้นที่มาจัดซื้อ นอกจากนั้นก็มีการแปรรูปเป็นขนมขบเคี้ยว เป็นข้าวแต๋นไว้จำหน่ายอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อสร้างรายได้ให้สมาชิก

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ฯอำนาจเจริญส่งเสริม \"แปลงใหญ่\" ข้าวทุ่งรวงทอง สู่มั่นคง

ด้าน นายสุรเดช บุญเกื้อ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ กล่าวว่า สำหรับเกษตรกรกลุ่มนี้เป็น "กลุ่มแปลงใหญ่"และศูนย์ข้าวชุมชน ก็จะมีการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อจำหน่ายให้กับทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ  ทางศูนย์ฯก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยออกมาติดตามให้คำแนะนำอยู่เป็นระยะ ๆ ตั้งแต่ช่วงการปลูกตั้งแต่ระยะต้นกล้า จนถึงระยะเก็บเกี่ยว

 

ซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่หมู่ 2 ตำบลเสนางคนิคม ก็ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับ "แปลงใหญ่" ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของบประมาณ 3 ล้านบาท โดยทางกลุ่มก็จัดซื้อเครื่องจักรกลต่าง ๆ อย่างเช่นรถแทรกเตอร์ โดรนเพื่อการเกษตร รถบรรทุก 6 ล้อ  เครื่องคัดแยกสีข้าวสาร เพื่อใช้ร่วมกันภายในกลุ่มก็จะเห็นได้ชัดว่ากลุ่มนี้มีความเข้มแข็งสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดไปในทางที่พัฒนายิ่งขึ้น โดยการแปรรูปอย่างเช่นแปรสภาพข้าวจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสารและมีตราผลิตภัณฑ์เป็นของตนเองอีกด้วย

 

จากการที่เกษตรกรรวมกลุ่มเป็น "แปลงใหญ่" ส่งผลให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีแนวคิดที่ก้าวหน้า สามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น รวมถึงพัฒนากลุ่มและบริหารกลุ่มได้อย่างเป็นระบบ สามารถนำพากลุ่มไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างรายได้สู่กลุ่มได้อย่างยั่งยืน

ข่าวยอดนิยม