ข่าว

รัฐไฟเขียว 2.6 ล้าน อนุมัติซื้อ"ไอโฟน"แจกผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกฯ

รัฐทุ่ม 2.6 ล้านบาท ไฟเขียว สำนักเลขาธิการนายกฯจัดซื้อ"ไอโฟน" 111 เครื่อง รวม 2.6 ล้านบาทแจกผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกฯทดแทนเครื่องเก่าตกรุ่น

รัฐบาทจัดให้ สำนักเลขาธิการนายกฯ ด้วการอนุมัตงบ 2.6 ล้านบาท นำไปจัดซื้อ"ไอโฟน"จำนวน 111 เครื่อง แจกผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกฯ ทดแทนเครื่องเก่าที่ตกรุ่นไปแล้ว 
 

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 64   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ได้เผยแพร่ประกาศผลการจัดซื้อ และสัญญาจ้างให้บริษัท สหธุรกิจ จำกัด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ตามโครงการจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) จำนวน 111 เครื่อง วงเงิน 2,681,355.80 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,965,300 บาท
 

ทั้งนี้ ตามประกาศ ระบุว่า สำนักงานเลขาธิการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ไว้เมื่อ 23 กันยายน 2564 ที่วงเงิน 2,964,199.60 บาท


โดยระบุในหนังสือเชิญชวนโครงการนี้ ว่า สลน.เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ ด้านเลขานุการ ทำหน้าที่ศูนย์ประสานการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารฝ่ายการเมือง
 


“เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเพื่อใช้ไนราชการเพื่อทดแทนของเดิม ซึ่งได้จัดหาเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ปัจจุบันเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน”การกำหนดรายละเอียดราคากลาง สลน.ระบุว่า จะต้องเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ยี่ห้อ Apple รุ่น Iphone12 ขนาด 128GB จำนวน 23 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 26,440 บาท รวมวงเงิน 608,120 บาท และโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ยี่ห้อ Apple รุ่น Iphone12 ขนาด 64GB จำนวน 88 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 24,570 บาท วงเงินรวม 2,162,160 บาท

ข่าวยอดนิยม