ข่าว

ไทยได้โควตา "แรงงานไทย" ไปอิสราเอล ปี 65 เพิ่มเป็น 6,500 คน ค่าจ้างกว่า5 หมื่น

ไทยได้โควตา "แรงงานไทย" ไปอิสราเอล ปี 65 เพิ่มเป็น 6,500 คน ค่าจ้างกว่า5 หมื่น
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมการจัดหางาน ส่งแรงงานไทยทำงานภาคเกษตร ไปอิสราเอล  ปีนี้ PIBA ขอไทยจัดส่งแรงงานช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 จำนวน 2,500 คน รับเงินเดือนขั้นต่ำกว่า 5.6 หมื่นบาท เผยปีงบประมาณ 2565 ไทยได้โควต้าเพิ่มเป็น 6,500 คน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่แรงงานไทย 120 คน ก่อนเดินทางทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการ TIC ว่า วันนี้มีกำหนดส่งแรงงานไทย จำนวน 120 คน แบ่งเป็นชาย 115 คน และหญิง 5 คน ทำงานภายใต้โครงการ ความร่วมมือไทย - อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC) โดยแรงงานไทยดังกล่าวจะเดินทางไปทำงานกับนายจ้างในกิจการภาคเกษตร ได้แก่ ทำสวนดอกไม้ ปลูกกระบองเพชร ปลูกมะเขือเทศ กล้วย แตงโม และฟักทอง รวมทั้งในกิจการปศุสัตว์ ได้แก่ เลี้ยงวัว หมู ไก่ และผึ้ง มีระยะเวลาการจ้างงานครั้งแรก 2 ปีและสามารถต่อสัญญาจ้างได้อีก 3 ปี 3 เดือน รวมเป็นไม่เกิน 5 ปี 3 ทั้งหมดจะเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสาร เที่ยวบินที่ LY 082 ของสายการบินแอล อัล อิสราเอล แอร์ไลน์ จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังกรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล

ไทยได้โควตา "แรงงานไทย" ไปอิสราเอล ปี 65 เพิ่มเป็น 6,500 คน ค่าจ้างกว่า5 หมื่น
ขอให้ทุกคนปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด มีความขยัน อดทนตั้งใจทำงาน ปฏิบัติตนตามกฎหมายของอิสราเอล ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติด สิ่งของมึนเมาและการพนัน รู้จักเก็บออมส่งเงินให้ครอบครัว และเรียนรู้ประสบการณ์ทางเกษตรที่ได้รับจากการทำงาน เพื่อกลับมาพัฒนาประเทศและประกอบอาชีพของตนเองภายหลังจากครบสัญญาต่อไป

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางาน มีกระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใสตั้งแต่การรับสมัคร การสัมภาษณ์ การทำสัญญาจ้างงาน และการตรวจสอบจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแรงงานไทยเองก็มีความชำนาญในการทำงานภาคเกษตรเป็นอย่างดี โดยปัจจุบันมีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานภาคเกษตรอยู่ในรัฐอิสราเอล ทั้งสิ้น 25,000 คน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเทศไทยได้รับโควตาจัดส่งแรงงานฯ จำนวน 6,500 คน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้โควตาในการจัดส่ง 5,000 คน

ไทยได้โควตา "แรงงานไทย" ไปอิสราเอล ปี 65 เพิ่มเป็น 6,500 คน ค่าจ้างกว่า5 หมื่น

โดยนายจ้างอิสราเอลแจ้งความต้องการจ้างแรงงานไทยเพิ่มจากโควตา ปีที่ผ่านมาจึงจัดส่งแรงงานไทยไปทั้งสิ้น จำนวน 6,011 คน ซึ่งนับเป็นเรื่องน่ายินดีนายจ้างในต่างประเทศมีความเชื่อมั่นในฝีมือและศักยภาพของแรงงานไทย

ในปีนี้ PIBA ขอให้ฝ่ายไทยจัดส่งแรงงานช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 จำนวน 2,500 คน ซึ่งกรมการจัดหางานมีแผนการจัดส่ง 4 เที่ยวบินต่อเดือน ๆ ละประมาณ 600 คน โดยแรงงานไทยจะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีเดือนละ 5,300 เชคเกล หรือประมาณ 56,021 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น)

ไทยได้โควตา "แรงงานไทย" ไปอิสราเอล ปี 65 เพิ่มเป็น 6,500 คน ค่าจ้างกว่า5 หมื่น

ทั้งนี้ ผู้สนใจไปทำงานต่างประเทศสามารถติดตามข่าวสารการประกาศรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด