ข่าว

12อบจ. ปาดเหงื่อ "วัชระ เพชรทอง" ร้องดีเอสไอ. แฉ "ฮั้วประมูล" ทุจริตรถซ่อมถนน

12อบจ. ปาดเหงื่อ "วัชระ เพชรทอง" ร้องดีเอสไอ. แฉ "ฮั้วประมูล" ทุจริตรถซ่อมถนน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เดอะแจ๊ค "วัชระ เพชรทอง" ร้องดีเอสไอ. สาวไส้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 12 แห่ง "ฮั้วประมูล" จัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.ประชาธิปัตย์ "วัชระ เพชรทอง" ได้ยื่นหนังสือพร้อมข้อมูลแจ้งเบาะแสผ่านทาง นายบัณฑิต  สังขนันท์ ผอ.ส่วนเลขานุการคณะกรรมการคดีพิเศษ เพื่อเสนอต่อนายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการสอบสวน เรื่องการส่อทุจริตการจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ "ฮั้วประมูล" ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จำนวน 12 จังหวัดทั่วประเทศ ว่าผิดกฎหมายทำให้รัฐเสียประโยชน์ร้ายแรงหรือไม่ และขอให้รับเป็นคดีพิเศษโดยด่วนที่สุด 

 

12อบจ. ปาดเหงื่อ "วัชระ เพชรทอง" ร้องดีเอสไอ. แฉ "ฮั้วประมูล" ทุจริตรถซ่อมถนน

 

ทั้งนี้ "วัชระ เพชรทอง" เปิดเผยว่า อบจ.สงขลา กับพวก ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสงขลา ดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปลอมเอกสาร แสดงเอกสารอันเป็นเท็จ และตกลงร่วมกันเสนอราคา "ฮั้วประมูลสมยอมกันในการสู้ราคา โดยเอาเปรียบหน่วยงานของรัฐอันมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ และกระทำการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

 

เป็นเหตุให้ อบจ.สงขลาได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 4  ที่บัญญัติห้ามผู้ใดตกลงร่วมกันในการเสนอราคา เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์ แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยหลีกเสี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือโดยการกีดกันมิให้มีการเสนอสินค้าหรือบริการอื่นต่อหน่วยงานของรัฐ หรือโดยการเอาเปรียบแก่หน่วยงานของรัฐอันมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ ในกรณีจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางเอนกประสงค์นั้น 

 

"วัชระ เพชรทองเปิดเผยด้วยว่า ขณะนี้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองสงขลา ได้สอบสวนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีความเห็นสั่งฟ้อง บริษัทฯ แห่งหนึ่ง ซึ่งมีนายอิทธิพล (สงวนนามสกุล) ในฐานะนิติบุคคล ผู้ต้องหาที่ 1 นายอิทธิพล ในฐานะส่วนตัว ผู้ต้องหาที่ 2 และนางสาวศศิธร (สงวนนามสกุล) กก.บริษัทแห่งที่่สอง ผู้ต้องหาที่ 3 ในฐานความผิดร่วมกันปลอม

 

และใช้เอกสารปลอม ตกลงร่วมกันในการเสนอราคา เพื่อวัตถุประสงค์จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานรัฐ โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือโดยกีดกันมิให้มีการเสนอสินค้าหรือบริการอื่นต่อหน่วยงานรัฐหรือโดยการเอาเปรียบหน่วยงานรัฐอันมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ ตามป.อาญา ม.83,264 และ 268 และตามพรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542มาตรา 4 และ 14(2)  "ฮั้วประมูล

 

 

 

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อศาลยังไม่มีคำพิพากษา ต้องถือว่าผู้ต้องหายังเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่การกระทำของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ส่อว่าเป็นคดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน จำเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษ เป็นความผิดทางอาญาที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ระบบเศรษฐกิจของประเทศ

 

ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติจำนวนมาก ตนในฐานะผู้ร้องเรียน ขออาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ม. 50,63 และ78 ซึ่งเป็นหน้าที่ของประชาชน จึงขอชี้เบาะแสการทุจริตมาให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาเสนอคณะกรรมการคดีพิเศษ เพื่อรับเป็นคดีพิเศษต่อไป พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานต่างๆมาให้ประกอบการพิจารณา โดยขอให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และประเทศชาติด้วย "ฮั้วประมูล

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด