ข่าว

"สบช.สัญจร" เพิ่มโอกาสเด็กในเขตสุขภาพที่6 ทั้ง61รร. ได้เรียนวิทย์สุขภาพ

"สบช.สัญจร" เพิ่มโอกาสเด็กในเขตสุขภาพที่6 ทั้ง61รร. ได้เรียนวิทย์สุขภาพ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"สบช.สัญจร" ปี 2565 ส่งมอบโอกาสทางการศึกษา เรียนต่อระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แก่นักเรียนในเขตสุขภาพที่ 6 ครอบคลุมพื้นที่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ทั้ง 61 โรงเรียน ระบุปีการศึกษา 2565 สถาบันพระบรมราชชนก รับนักศึกษาทั้งสิ้น 7,000 คน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564ที่โรงเรียนวัดป่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานและร่วมลงนามความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาสุขภาพของผู้เรียนทุกช่วงวัย ผ่านโครงการ “สบช.สัญจร” ปี 2565 ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)

 

 โดย ศ.พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก และโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาในเขตสุขภาพที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 61 แห่ง ร่วมลงนาม

ดร.สาธิต กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำโครงการ “สบช.สัญจร” ขึ้นเพื่อให้นักเรียนในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อเป็นกำลังคนด้านสาธารณสุขรองรับการดูแลสุขภาพประชาชนในอนาคต 

 

รวมถึงเป็นการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้เกิดขึ้นในสังคม ที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา ในเขตสุขภาพที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 9 ไปแล้ว 

ดร.สาธิต กล่าวอีกว่า และ “สบช.สัญจร” ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกับโรงเรียน ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด จำนวน 61 โรงเรียน

 

สำหรับในปีการศึกษา 2565 สถาบันพระบรมราชชนก ได้จัดสรรที่นั่งเข้าศึกษาให้กับนักเรียนในคณะพยาบาลศาสตร์ 4 คน และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 1 คนต่อโรงเรียน มีเป้าหมายครอบคลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ 900 โรงเรียน รับนักศึกษาทั้งสิ้น 7,000 คน

logoline