ข่าว

ขานรับรัฐธรรมนูญ ปชป.เตรียมทีมกม.พร้อมยกร่างกม.ประกอบรธน.บัตรเลือกตั้ง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราเมศ รัตนเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ขานรับรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2564 ประกาศใช้เตรียมทีมกม.ยกร่างกม.ประกอบรัฐธรรมนูญบัตรเลือกตั้ง ไว้พร้อมแล้ว

ทันทีที่ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่  พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว โดยนายกรัฐมนตรีรับสนองพระบรมราชโองการฯ ซึ่งจะมีผลประกาศใช้ในวันที่ 22 พ.ย.นี้ 

ด้านพรรคประชาธิปัตย์  นายราเมศ รัตนเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2564 จะมีผลใช้บังคับพรุ่งนี้( 21 พ.ย.64 ) แล้ว 

   นายราเมศ ระบุว่า   ส.ส.เขต 400 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน   นับจากนี้ ก็จะเข้าสู่กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
 

 

 

 

ขานรับรัฐธรรมนูญ ปชป.เตรียมทีมกม.พร้อมยกร่างกม.ประกอบรธน.บัตรเลือกตั้ง

ซึ่งในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานและดำเนินการยกร่างไว้เรียบร้อยแล้ว รอกำหนดนัดประชุมนัดแรกต่อไป 

อนึ่ง  เหตุผลในการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๘๓ และมาตรา ๙๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้กำหนดสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนห้าร้อยคน มีสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน สามร้อยห้าสิบคน สมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบคนเป็นจำนวน ที่ไม่สอดคล้องต่อจำนวนประชากรในแต่ละเขตเลือกตั้ง

 

หากมีการกำหนดให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีจำนวนสี่ร้อยคนก็จะทำให้การดูแลปัญหาของประชาชนมีความใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และการคำนวณคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและเป็นธรรมต่อพรรคการเมืองและต้องเคารพหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงของประชาชน

 

การให้มีบัตรเลือกตั้งสองใบเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิในการเลือกพรรคการเมืองและผู้สมัคร รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต ย่อมทำให้ประชาชนได้ใช้เจตจำนงในการเลือกตั้ง ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ