ข่าว

กระทรวงยุติธรรม เตรียมพัฒนามาตรฐาน"เรือนจำ" ทั่วประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำนักงานกิจการยุติธรรม เตรียมโชว์ผลงานเชิงรุก นำร่องเพื่อพัฒนา"มาตรฐานเรือนจำ" ผ่านแนวคิดวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2021


พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดเผยว่า สำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะหน่วยงานผู้แทนกระทรวงยุติธรรม เตรียมร่วมจัดกิจกรรมในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 Thailand Research Expo 2021” ภายใต้แนวคิด วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยในส่วนของกระทรวงยุติธรรม จะมีการนำเสนอบูธนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคมและสิ่งแวดล้อมในภาคนิทรรศการ ในหัวข้อ “นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและเป็นธรรม” จำนวน 7 เรื่อง จาก 3 หน่วยงาน อาทิ เรื่อง การนำร่องเพื่อพัฒนามาตรฐานเรือนจำ ,โปรแกรมบำบัดแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดผ่านกีฬา, การพัฒนาระบบป้องกันการเสพติดซ้ำของเด็กและเยาวชนผ่านการตรวจสารเสพติดในเส้นผม

 

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอรายงานการศึกษาวิจัย วารสารกระบวนการยุติธรรม คู่มือ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สมุดภาพ Infographic สื่อความรู้ด้านกฎหมายและ มีกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม Justice Game

 

อีกทั้ง มีการเสวนาทางวิชาการเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ในหัวข้อ “นวัตกรรมการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม” ลำดับที่ 23 และวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. ในหัวข้อ “นวัตกรรมการพัฒนาพฤตินิสัยและการตรวจพิสูจน์ทางกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์” ลำดับที่ 62 ณ ห้องประชุม Lotus Suite 13 ชั้น 23 โดยมีนักวิจัย นักวิชาการจากหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม และจากสถาบันการศึกษา เข้าร่วมเป็นวิทยากรนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 Thailand Research Expo 2021

โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ให้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแบบ Onsite และ Online ผ่าน https://thailandresearchexpo2021.com/  ซึ่งรวมถึงผู้ที่จะเข้าร่วมงานแบบ Onsite จะต้องลงทะเบียนยืนยันการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็มด้วย

พ.ต.ท.พงษ์ธร เผยอีกว่า ภายในงานยังประกอบด้วยกิจกรรม 2 ส่วน คือ การประชุมสัมมนา อาทิ การประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ในหัวข้อสำคัญสำหรับการบริหารจัดการงานวิจัยและปัญหาสำคัญของประเทศ,  การประชุมสัมมนาขนาดกลาง ในหัวข้อที่อยู่ในความสนใจของสังคม, การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่อง และการนำเสนอบทความผลงานวิจัย ตลอดจนมีการประชุมให้ความรู้ ถ่ายทอดเทคนิค กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และส่วนที่เป็นการจัดนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 Thailand Research Expo 2021

รวมถึงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, นิทรรศการผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยจากหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ รวมถึง “นิทรรศการรางวัลแห่งเกียรติยศ Platinum Award” และ “นิทรรศการชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม”, นิทรรศการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2.4 นิทรรศการนำเสนอบทความผลงานวิจัย Thailand Research Expo Symposium 2021

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ