ข่าว

แนวโน้มหญิงท้อง "ติดโควิด" เพิ่มเข้มหลังคลอดลูกต้องฉีดวัคซีนก่อนกลับบ้าน

แนวโน้มหญิงท้อง "ติดโควิด" เพิ่มเข้มหลังคลอดลูกต้องฉีดวัคซีนก่อนกลับบ้าน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

แนวโน้มหญิงท้อง "ติดโควิด" เพิ่มหวั่นอาการรุนแรงเสียชีวิต เพิ่มมาตรการจัดจุดฉีดที่คลินิกฝากครรภ์ หลังคลอดถูกต้องฉีดวัคซีนก่อนปล่อยกลับบ้าน

กระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 และการฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ โดยระบุว่า สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด 6 สัปดาห์ และทารกแรกเกิด ระหว่างเดือนเมษายน- พฤศจิกายน 64 พบว่า มีหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ 5,516 ราย คนไทย 3,824 ราย คนต่างด้าว 1,692 ราย ทารกติดเชื้อ 238 ราย 

มีอัตราหญิงตั้งครรภ์และเสียชีวิต 102 ราย  ทารกเสียชีวิต 51 ราย 

สำหรับจังหวัดที่มีอัตราหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อมากที่สุด ได้แก่ 

 • กรุงเทพมหานคร
 • สมุทรสาคร
 • นราธิวาส
 • ตาก
 • ยะลา
 • สมุทรปราการ
 • สงขลา
 • ปทุมธานี
 • ชลบุรี
 • พระนครศรีอยุธยา 

ส่วนพื้นที่ที่มีหญิงตั้งครรภ์เสียชีวิตจากการติดเชื้อมากที่สุดได้แก่ 

 • กรุงเทพมหานคร
 • ปัตตานี
 • สมุทรสาคร
 • นราธิวาส
 • ปทุมธานี
 • ยะลา
 • นครปฐม
 • พระนครศรีอยุธยา
 • ตราด
 • ตาก

สำหรับหญิงท้องที่ได้รับวัคซีนสะสมมีดังนี้ 

 • เข็มที่1  86,602  ราย
 • เข็มที่2  66,784 ราย
 • เข็มที่3 1,009    ราย
   

สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ในหญิงตั้งครรภ์นั้นคือว่ามีความจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากหญิงตั้งครรภ์จัดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะได้รับเชื้อโควิด-19 และมีอาการรุนแรงมากกว่าคนทั่วไป รวมทั้งเมื่อได้รับเชื้อแล้วยังมีผลต่อทารกในครรภ์อีกด้วย 

อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันอัตราการเสียชีวิต การเจ็บป่วนรุนแรงในหญิงท้อง สธ.ได้มีแนวทางในการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่หญิงตั้งครรภ์ดังนี้ 

 • เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19เชิงรุกแก่หญิงตั้งครรภ์ หากหญิงตั้งครรภ์ยังไม่มีความพร้อม หรือมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยให้ดำเนินการฉีดให้แก่คนในครอบครัวก่อน 
 • จัดสรรวัคซีนโควิด-19ให้ครอบคลุมหญิงตั้งครรภ์ร้อยละ 70 ของจำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมดในพื้นที่ 
 • จัดให้มีบริการแบบ One Stop service ณ คลินิกฝากครรภ์ในรายที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน เมื่อมาคลอดให้ดำเนินการฉีดวัคซีนก่อนให้กลับบ้าน 
logoline