ข่าว

DSI–ศตก.บูรณาการความร่วมมือ เพื่อการต่อต้านการ"ก่อการร้าย"สากล

DSI–ศตก.บูรณาการความร่วมมือ เพื่อการต่อต้านการ"ก่อการร้าย"สากล
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมสอบสวนคดีพิเศษ จับมือ ศตก.บูรณาการความร่วมมือ เพื่อต่อต้านการ"ก่อการร้าย"สากล ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของอาชญากรรมพิเศษ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ที่อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ พล.ท.วีระพงษ์ สรวงศิริธนกุล ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.) พร้อมด้วย พล.ต.สมชัย มาลินันท์ รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (1) พล.ต.สุเมธ พรหมตรุษ รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (2) พล.ต.ทนงศักดิ์ ตันนารัตน์ เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล  และคณะ

 

เดินทางเข้าพบ นายแพทยไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสได้รับตำแหน่ง และร่วมประชุมหารือถึงแนวทางทำงานร่วมกัน โดยมี พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมประชุมหารือถึงการบูรณาการการทำงานเชิงรุกในการป้องกันปราบปราม การแลกเปลี่ยนข้อมูล และความร่วมมือด้านการต่อต้านการ"ก่อการร้ายสากล"ร่วมกัน โดยมีข้อหารือ ดังนี้

1)การแลกเปลี่ยนหลักสูตรระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ"ก่อการร้ายสากล" โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เสนอวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายภายใต้ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

 

2)การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำศูนย์ฝึก โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมเปิดสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ เขตหนองจอก ซื่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ"ก่อการร้ายสากล" อาจนำไปปรับใช้ในแนวคิดการพัฒนาศูนย์ฝึกต่อต้านการก่อการร้าย

 

3)การบูรณาการด้านการใช้อาวุธ ยุทโธปกรณ์ และกำลังพล ตลอดจนขีดความสามารถของบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจนแนวคิดการใช้กำลัง และการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนงานด้านการข่าว การบริหารเหตุการณ์ การใช้กำลังปราบปราม และข้อกฎหมายต่าง ๆ

4)หารือในประเด็นแนวคิดการพัฒนาหน่วยงาน เพื่อรับมือภัยก่อการร้ายที่เปลี่ยนไป 

 

5)หารือเกี่ยวกับระบบการตรวจการณ์ (ระบบ Drone/Anti-drone), Cyber Security, การพัฒนาเทคโนโลยีอันจะเอื้อไปสู่การนำไปใช้ในการก่อการร้าย ตลอดจนระบบการควบคุม และอำนวยการ ในการแก้ไขปัญหาการ"ก่อการร้ายสากล"

 

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยในแนวทางการขยายความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของอาชญากรรมพิเศษ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายสากลในอนาคต

logoline