ข่าว

เช็คคิวนัดหมายจองฉีด "วัคซีนซิโนฟาร์ม" ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบบุคคลทั่วไป

เช็คคิวนัดหมายจองฉีด "วัคซีนซิโนฟาร์ม" ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบบุคคลทั่วไป
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดนัดหมายจองฉีด "วัคซีนซิโนฟาร์ม" ทั้ง 3 เข็ม รอบบุคคลทั่วไป จ่ายณ วันฉีด 550 บาท/โดส เช็ควันได้ที่นี่

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองนัดหมายฉีดวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม เข็ม 1/2 หรือเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน สำหรับบุคคลธรรมดาอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ @ CAT Convention Hall โดยชำระค่าวัคซีน ณ วันฉีด 550 บาทต่อโดส เปิดนัดหมายการฉีด วันที่ 20/21/28 พ.ย. 2564 และ 7/14 ธ.ค.2564

 

เช็คคิวนัดหมายจองฉีด "วัคซีนซิโนฟาร์ม" ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบบุคคลทั่วไป

 

ขั้นตอนจองฉีด "วัคซีนซิโนฟาร์ม" กับศูนย์ฉีดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

  1. เข้าเว็บไซต์ คลิกที่นี่
  2. กดเมนู "นัดหมายฉีดซิโนฟาร์ม ชำระเงิน ณ วันฉีด" เพื่อลงทะเบียนเลือกวันและช่วงเวลาที่สะดวก
  3. บันทึก QR Code เพื่อนำมาติดต่อรับวัคซีนตามวันและช่วงเวลาที่เลือกไว้ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CAT Convention Hall ถ.แจ้งวัฒนะ
  4. ชำระเงิน 550 บาทต่อโดสที่ตู้ชำระเงินอัตโนมัติ ณ จุดฉีดก่อนเข้ารับวัคซีน เพื่อความสะดวกรวดเร็วเตรียมบัตรประชาชนเพื่อเสียบตู้ชำระเงิน พร้อมใช้ Mobile Banking เพื่อสแกนชำระค่าวัคซีนสร้างภูมิ-สู้ภัยโควิด

 

ร่วมบริจาคตามจิตศรัทธา สมทบทุนจัดหายาและวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันให้กลุ่มเปราะบาง และผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นห่างไกล *สแกนบริจาคผ่านระบบ E-Donation ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

 

สำหรับ รายงานการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม - 11 พฤศจิกายน 2564 รวมทั้งสิ้น 766,050 โดส

เข็มที่ 1 จำนวน 466,644 โดส ได้แก่


• ผู้พิการ 52,696 ราย 
• ผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด 150,184 ราย
• ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ป่วยเรื้อรัง 163,889 ราย
• พระ/นักบวช 29,111 ราย
ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนหลัก 70,764 ราย 

เข็มที่ 2 จำนวน 299,406 โดส ได้แก่


• ผู้พิการ 37,051 ราย 
• ผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด 99,189 ราย
• ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ป่วยเรื้อรัง 102,217 ราย
• พระ/นักบวช 17,123 ราย
. ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนหลัก 43,826 ราย

หมายเหตุ วัคซีนบริจาคสำหรับกลุ่มเปราะบางจัดส่งไปแล้วรอการฉีดอีก 179,155 โดส โดยเป็นวัคซีนเข็ม 2 ที่ยังไม่ได้ฉีด และวัคซีนที่จัดส่งให้หน่วยแพทย์ พอ.สว. เพื่อนำไปฉีดตามจังหวัดต่าง ๆ ต่อไป

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด