ข่าว

น่าห่วง คนไทยกว่า 11 ล้านคน ยังไม่ฉีด "วัคซีนโควิด" เร่งฉีดครบตามเป้าพย.นี้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีนโควิด พบประชาชนยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรก กว่า 11 ล้านคน ขอความร่วมมือหญิงตั้งครรภ์ เร่งรับวัคซีน ณ สถานพยาบาลที่ฝากครรภ์

พญ. สุมณี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงการสรุปผลการฉีดวัคซีนวันนี้ ( 17 พ.ย 2564 ) ว่า ปัจจุบันมีจำนวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพิ่มขึ้นเข็มที่ 1 สะสม 63.4%  และผู้ที่ได้รับครบ 2 เข็ม 52.1% โดยทางกระทรวงสาธารณสุข มีเป้าหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ เข็มที่ 1 จะต้องครอบคลุมประชากรทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 70% โดยค่าเฉลี่ยความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนเข็มแรกอยู่ที่ 56.6%

 

ทั้งนี้จากการสำรวจภาพรวมการเข้าถึงวัคซีนของประชาชน ยังคงพบว่ามีผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด เข็มแรกประมาณ 11 ล้านคน สำหรับกรณีที่ยังมีประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรกนั้น อยากขอความร่วมมือในภาคส่วนต่างๆที่กี่ยวข้อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ช่วยกันเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้มากขึ้น โดยเฉพาะในจังหวัดที่ยังคงมีการระบาด อาทิ นครศรีธรรมราช, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส ให้รีบมาฉีดวัคซีนเพื่อลดความเสี่ยง ลดการป่วยหนัก ลดการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุด 

 

ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  กล่าวด้วยว่า สำหรับกลุ่มที่จำเป็นต้องเร่งรัดให้มาฉีดวัคซีนโควิด-19 คือกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากในปัจจุบัน มีหญิงตั้งครรภ์ได้รับวัคซีนเข็มแรกอยู่ที่ 27.7% กลุ่มนี้หากไปฝากครรภ์ที่ไหน สามารถขอรับบริการการฉีดวัคซีนได้ที่สถานที่ฝากครรภ์ โดยที่อายุครรภ์ที่เหมาะสมในการได้รับวัคซีนก็คืออายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ 

ส่วนปัญหาผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ไม่มีในระบบหมอพร้อมหรือไม่พบประวัติการฉีดวัคซีน ขอให้แจ้งจุดที่ไปรับบริการฉีดวัคซีนให้ลงข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลให้ได้ถูกต้อง ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐาน ผลการฉีดวัคซีนเมื่อไปใช้บริการในสถานที่ต่างๆในอนาคต

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ