ข่าว

วิษณุ เตือน "ครม." ให้ไปเลือกตั้ง อบต. มิเช่นนั้นดำรงตำแหน่งการเมืองไม่ได้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รองนายกฯ วิษณุ เครืองาม เตือน "ครม." ผู้ที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดให้ไปลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.นี้ มิเช่นนั้น จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้ ส่วน บิ๊กตู่ อยู่กทม.ไม่มีผล .

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ กล่าวว่า ขอฝากไปถึงกรณีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) วันที่ 28 พ.ย.นี้ ว่า ผมเตือนในที่ประชุม "คณะรัฐมนตรี" ว่าหากใครไม่ไปใช้สิทธิจะดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้ เว้นแต่ถ้าไปถึงรอบการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งต่อไป แต่สำหรับ "รัฐมนตรี" ที่มีภูมิลำเนาใน กทม. ยังไม่มีผลอะไรในการเลือกตั้ง อบต. ครั้งนี้เพราะใน กทม.ยังไม่มีการเลือกตั้งอะไร 

 

เมื่อถามว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม จำเป็นต้องไปใช้สิทธิหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า นายกฯ มีภูมิลำเนาอยู่ในกทม. 

 

เมื่อถามว่า ตำแหน่งทางการเมืองที่ว่าหมายถึงการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองด้วย หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ใช่ แต่หมายถึงตำแหน่งทางการเมืองของทางราชการ เช่น "รัฐมนตรี" เลขารัฐมนตรี 

 

ทั้งนี้หากไม่ได้ไปใช้สิทธิโดยมีเหตุจำเป็นสามารถแจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธินั้น ได้ 7 วันก่อนและหลังการเลือกตั้งเพื่อรักษาสิทธิได้

 

สืบเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(ส.อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) ทั้ง 5,300 แห่งทั่วประเทศ

 

ในกรณีของผู้ที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ผู้นั้นจะถูกจำกัดสิทธิสำคัญบางประการกำหนดระยะเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง ดังนี้

 

การสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. /ส.ถ./ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ว.

 

การสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

 

การเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ.หรือ ผ.ถ.

 

การดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

 

การดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริการท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น

 

การดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ ประธานสภาท้องถิ่นและเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น

 

ทั้งนี้ กฎหมายเปิดช่องไว้ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ เนื่องจากมี เหตุจำเป็น ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนอำเภอ (นายอำเภอ) ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือ ซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง และภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง สามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

 

นอกจากนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังสามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ 

เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th 
เว็บไซต์ www.ect.go.th

สำหรับ เหตุจำเป็น ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจเดินทางไปลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 มีดังต่อไปนี้

มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล

 

เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

 

เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

 

เดินทางออกนอกราชอาณาจักร

 

มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร

 

ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง

 

มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต.กำหนด

 

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้ง เหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด