ข่าว

ที่ดินคือชีวิต "นิพนธ์" มอบโฉนดที่ดินแก่ชาวจังหวัดพังงา

ที่ดินคือชีวิต "นิพนธ์" มอบโฉนดที่ดินแก่ชาวจังหวัดพังงา
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"นิพนธ์" ย้ำ ที่ดินคือชีวิต เพราะเป็นทั้ง ที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน และมรดกให้ลูกหลาน ก่อนมอบโฉนดที่ดิน 1,500 แปลง แก่ชาวจังหวัดพังงา สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ในการเข้าถึงการใช้ทรัพยากรที่ดินของชาติ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน ตำบลบ้านท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน”

 

 โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เจ้าพนักงานที่ดิน ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมมอบโฉนดที่ดินครั้งนี้ด้วย

ที่ดินคือชีวิต "นิพนธ์" มอบโฉนดที่ดินแก่ชาวจังหวัดพังงา

นายนิพนธ์ กล่าวว่า โครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนี้ เกิดขึ้นภายใต้หลักคิด ที่ดินคือชีวิต เพราะเป็นทั้งที่อยู่อาศัยที่ทำกินและเป็นมรดกให้ลูกหลาน ซึ่งเป็นนโยบาย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล 

โดยกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน ตามนโยบายของรัฐบาล

ที่ดินคือชีวิต "นิพนธ์" มอบโฉนดที่ดินแก่ชาวจังหวัดพังงา

 

"ที่จังหวัดพังงาขณะนี้สามารถดำเนินการไปแล้วจำนวน 1,500 กว่าแปลง ผมต้องการที่จะเร่งรัดในการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้แก่พี่น้องประชาชนที่ถือครองที่ดินอยู่ ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นมายาวนาน และที่ดินนั้นไม่ใช่ที่ดินของรัฐ การมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของตนเอง" นายนิพนธ์ กล่าว 

 

นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า  การมีที่ดินเป็นของตนเอง ถือว่าเป็นความมั่นคงในการถือครองที่ดิน คืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชน สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในการเข้าถึงการใช้ทรัพยากรที่ดินของชาติ สร้างความมั่นใจ

ที่ดินคือชีวิต "นิพนธ์" มอบโฉนดที่ดินแก่ชาวจังหวัดพังงา

"ประชาชนไม่ต้องเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกที่ดินของทางราชการ สามารถนำโฉนดที่ดินไปประกอบการพัฒนาในอาชีพของตนเอง เพิ่มผลผลิตและรายได้ ซึ่งเป็นผลดีในทางเศรษฐกิจของตนเองได้ต่อไป"นายนิพนธ์ กล่าว 

"เมื่อพี่น้องได้รับโฉนดที่ดินแล้ว ผมขอให้เก็บรักษาดูแลไว้ให้ดี ใช้ที่ดินทำกินให้เกิดประโยชน์ในการสร้างรายได้เลี้ยงชีพครอบครัว อย่ายกที่ดินให้คนอื่น ที่สำคัญให้ระมัดระวังเรื่องการทำนิติกรรมสัญญาใดๆ เกี่ยวกับที่ดิน ขอให้รักษาที่ดินนี้ให้ดีเพื่อส่งมอบเป็นมรดกให้ลูกหลานของพี่น้องในรุ่นต่อไป" นายนิพนธ์ กล่าว

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นนายนิพนธ์ รมช.มหาดไทย ได้รับเรื่องร้องเรียนจากเจ้าอาวาสวัดบางมรา ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ร้องทุกข์ว่าวัดซึ่งตั้งรกรากอยู่บริเวณดังกล่าวมานานกว่า แต่ปรากฏว่าจากอดีตถึงปัจจุบัน พยายามทำเรื่องเพื่อขอรังวัดที่ดินเพื่อที่จะขอออกโฉนดเวลาผ่านไปยาวนานก็ยังไม่มีความคืบหน้า จึงออกมาร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อขอให้ได้รับการรังวัดออกโฉนดที่ดิน 

 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ตนได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เพื่อประสานให้กรมที่ดิน เจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ถ้าอยู่ในเงื่อนไข ระเบียบที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ ก็ให้เร่งรัดออกโฉนดที่ดินโดยเร็วเพื่อให้ได้ข้อยุติต่อไป

logoline