ข่าว

ทช.เผย ยังมีน้ำท่วมถนน 10 จังหวัด สัญจรไม่ได้ 11 สายทาง

ทช.เผย ยังมีน้ำท่วมถนน 10 จังหวัด สัญจรไม่ได้ 11 สายทาง
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมทางหลวงชนบท รายงานสถานการณ์ถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  สามารถสัญจรผ่านได้ 20 สายทาง ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 11 สายทาง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยณ เวลา 08.30 น. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, ขอนแก่น, ร้อยเอ็ด, พระนครศรีอยุธยา, สุพรรณบุรี นครปฐม และชุมพร รวม 31 สายทาง ในจำนวนนี้ สามารถสัญจรผ่านได้ 20 สายทาง ส่วนอีก 11 สายทาง ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ โดยมีน้ำท่วมสูง 10 สายทาง และอีก 1 สายทาง สาเหตุจากทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 

ทช.เผย ยังมีน้ำท่วมถนน 10 จังหวัด สัญจรไม่ได้ 11 สายทาง

1. สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 3+600)

2. สายทาง สร.021 ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพสระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+200 ถึง 3+400)

3. สายทาง สร.022 สะพานมิตรภาพบะ - หนองเรือ อ.ท่าตูม , ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+150 ถึง 4+000)

4. สายทาง บร.018 สะพานชุมชนข้ามแม่น้ำมูล อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+250 ถึง 1+725)

5. สายทาง รอ.033 ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำชี สะพานคุยโพธิ์ – หนองแก่ง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+050 ถึง
3+500)

6.สายทาง อย.5034 แยกทางหลวงชนบท อย.3006 (กม.ที่ 0+900) – บ้านดอนทอง อ.ลาดบัวหลวง, เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+575 ถึง 6+550)

7.สายทาง อย.3049 แยก ทล.340 (กม.ที่ 55+900) – บ้านบางตาเถร อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 5+200 ถึง 8+530)

8.สายทาง สพ.005 สะพานบางแม่หม่าย – บางเลน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+100 ถึง 0+800)

9.สายทาง นฐ.058 สะพานบางไผ่นารถข้ามแม่น้ำท่าจีน อ.บางเลน จ.นครปฐม น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+300)

10. สายทาง ชพ.2010 แยก ทล.41 (กม.ที่ 16+981)-บ้านคลองชุม อ.เมือง, สวี จ.ชุมพร น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 13+500-17+500)

11. สายทาง ชพ.2032 แยก ทล.41 (กม.ที่ 33+650) - บ้านในแหลม อ.สวี จ.ชุมพร น้ำท่วมสูง 100 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 - 1+250)

ทช.เผย ยังมีน้ำท่วมถนน 10 จังหวัด สัญจรไม่ได้ 11 สายทาง

ทช.ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยงบริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูสายทางที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ หากเกิดเหตุอุทกภัยบริเวณสายทาง สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด