ข่าว

เช็คอัปเดต "ธ.ก.ส." โอนเงิน "ประกันรายได้ข้าว" ปี 64/65 งวด 8 เข้าวันนี้แล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อัปเดตไทม์ไลน์ "ธ.ก.ส." จ่ายเงิน "ประกันรายได้ข้าว" ปี 64/65 "เงินเยียวยาเกษตรกร" เข้าวันไหนบ้าง เช็คได้ที่นี่

เช็คอัปเดต "เงินเยียวยาเกษตรกร" เงินช่วยเหลือชาวนา "ประกันรายได้ข้าวปี 64/ 65"  ตามที่ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ให้ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือ "เงินประกันราคาข้าว" และเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราปีการผลิต 2564/2565 ทั้งในส่วนของการประกันรายได้ และมาตรการคู่ขนานวงเงินรวมประมาณ 1.41 แสนล้านบาท วานนี้ โดยเป็นเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/2565 เพิ่มเติม อีก 7.6 หมื่นล้านบาท ทำให้เกษตรกรชาวนาติดตามว่า จะได้เงินโอนเข้าบัญชีวันไหน

 

ราคา "ประกันรายได้ข้าว" ปี 3

 

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันรายได้ 15,000 บาท/ตัน จำนวนครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันรายได้ 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกันรายได้ไม่เกิน 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนไม่เกิน 25 ตัน
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันรายได้ไม่เกิน 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

ไทม์ไลน์การจ่ายเงิน"ประกันราคาข้าว" ปีการผลิต 64/65

 

ล่าสุด ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ประกาศเดินหน้า โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/2565 ระบุขั้นตอนดังนี้ 

 

 • 30 พ.ย.64 ครม. อนุมัติเห็นชอบ
 • 1 ธ.ค. 64 ประมวลผลข้อมูล เพื่อตรวจสอบบัญชีเงินฝาก
 • 3 ธ.ค. 64 กรรมการ ธ.ก.ส. ให้ความเห็นชอบ
 • 3 ธ.ค. 64 เตรียมการโอนเงิน หลังจากมีมติเห็นชอบ จากคณะกรรมการ ธ.ก.ส.
 • วันที่ 7-8 ธ.ค. 64 โอนเงินสําหรับงวดที่ 1-7
 • วันที่ 9 ธ.ค. 64 โอนเงินสําหรับงวดที่ 8
 • 7-9 ธ.ค. 64 ดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ของเกษตรกรตามโครงการ

 

เช็คอัปเดต "ธ.ก.ส." โอนเงิน "ประกันรายได้ข้าว" ปี 64/65 งวด 8 เข้าวันนี้แล้ว

สามารถตรวจสอบสถานะขั้นตอน-ช่องทางตรวจสอบเงิน ดังนี้

 

1. เข้าสู่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็คเงินเกษตรกร การเช็คเงินเกษตรกร 2564 เข้าหรือยัง สามารถทราบผลได้ทันที หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

 

 

เช็คอัปเดต "ธ.ก.ส." โอนเงิน "ประกันรายได้ข้าว" ปี 64/65 งวด 8 เข้าวันนี้แล้ว

 

 

3. ตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์แล้วเรียบร้อย หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน โดยประกันรายได้ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 (รอบที่ 1) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 31 ต.ค. 2564 ยกเว้นภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. 2564 - 28 ก.พ. 2565

 

 

ที่มา : ธ.ก.ส.

logoline