ข่าว

เรียนรู้คู่ลงมือทำที่ "ราชมงคลสุวรรณภูมิ" สร้างบัณฑิตมืออาชีพเก่งไอที

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

มีโปรแกรมเมอร์เก่งๆ สุดยอดปรารถนาองค์กรที่กำลังเติบโตในยุคดิจิทัจ ล่าสุด "ราชมงคลสุวรรณภูมิ" จับมือสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย หวังพัฒนานักศึกษาให้เรียนรู้คู่ปฏิบัติจริง มุ่งสู่การเป็นบัณฑิตมืออาชีพด้านไอที สนองความต้องการของตลาดแรงงาน เรียนจบพร้อมทำงานได้ทันที

“ราชมงคลสุวรรณภูมิ” เป็นหนึ่งในหลายสถาบันการศึกษาไทย ที่เดินหน้าสร้างบัณฑิตใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญด้านไอที เพื่อรองรับตลาดดิจิทัจที่เติบโตแบบก้าวกระโดด

 

การมี "โปรแกรมเมอร์" เก่งๆ เอาไว้ในองค์กรเป็นสิ่งที่ปรารถนา เพราะหมายถึงการช่วงชิงชัยชนะบนพื้นที่ออนไลน์อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

 

รศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) หรือ ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า มทร.สุวรรณภูมิ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการมาตรการเชิงรุกเพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (TPA Education) กับสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

เพื่อร่วมมือกันในการสร้างและพัฒนานักศึกษา พัฒนาหลักสูตรรวมถึงทรัพยากรการเรียนรู้ด้านการศึกษาเทคโนโลยี (IT)

 

ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมด้านอื่น ๆ ให้สอดคล้องต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และบริบทต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารลาดพร้าว ฮิลล์ กรุงเทพ ฯ

 

ซึ่งการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในครั้งนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ทางการศึกษาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 

รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับนิสิตและนักศึกษา ได้เรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป มุ่งสู่การเป็นบัณฑิตมืออาชีพด้าน IT ซึ่งเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน

 

"และสามารถประกอบอาชีพอย่างมั่นคงเมื่อจบการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัย โดยทั้งสองฝ่ายจะกำหนดกิจกรรม/โครงการ พัฒนาหลักสูตรภายใต้ความร่วมมือนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศต่อไป"อธิการบดีราชมงคลสุวรรณภูมิกล่าว

 

นายไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการบันทึกลงนามความมือกับ มทร.สุวรรณภูมิ ทางสมาคมมีความยินดีให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติและปฏิบัติงานได้จริงโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

"อีกทั้งนำไปพัฒนาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศต่อไปด้วย"นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย กล่าว

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด