ข่าว

จับตาพรรคประชาธิปัตย์นัดถกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับมวลชน

จับตาพรรคประชาธิปัตย์นัดถกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับมวลชน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นัดถกส.ส.ของพรรคต่อการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ฉบับประชาชน ในการประชุมร่วมรัฐสภา วันอังคารนี้ ย้ำขอให้ ส.ส.และส.ว.ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ

วันนี้ (14 พ.ย.) นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคและประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม ของภาคประชาชน ว่า ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ตนเองได้นัดประชุม ส.ส.ในวันจันทร์ที่ 15 พ.ย. นี้ เวลา 16.30 น. เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ นายพริษฐ์ วัชรสินธุกับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 135,247 คน เป็นผู้เสนอซึ่งในร่างที่เสนอมานี้ พบว่ามีการแก้ไขหลายหมวดหลายมาตรา และมีการยกเลิกบางมาตราด้วย 

นายองอาจ กล่าวว่าที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ ส.ส. ได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรในแต่ละเรื่องที่เสนอมา ส่วนการจะลงมติอย่างไรนั้น ก็ขึ้นอยู่กับเสียงข้างมากในที่ประชุมจะมีความคิดเห็น โดยพรรคประชาธิปัตย์จะพิจารณาเรื่องนี้ด้วยความละเอียดรอบคอบ ดูทุกมิติ คำนึงถึงผลดีผลเสียของการแก้ไข แต่ละเรื่อง อย่างจริงจัง ด้วยเหตุผลบนพื้นฐานเพื่อประโยชน์ของประชาชน ประเทศชาติ และสังคมโดยรวม โดยไม่เอาประโยชน์ของคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นที่ตั้ง

“การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องใหญ่ ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง จึงนับเป็นเรื่องน่ายินดี ที่ประชาชนกว่าแสนคน ได้แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง ส่วนผลจะออกมาอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกรัฐสภาส่วนมากจะลงมติ” รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวและว่าขณะเดียวกันการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะสำเร็จได้ ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายส่วน สมาชิกรัฐสภาทั้ง ส.ว. ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ต้องมีความเห็นพ้องต้องกัน ตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ขณะนี้

 

นายองอาจ ยังเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภา พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของภาคประชาชน บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิ เสรีภาพและความคิดเห็นที่แตกต่าง โดยปราศจากอคติทั้งปวง คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม เชื่อว่าจะทำให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้ ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแน่นอน

logoline