ข่าว

บีบอีก ประกัน "เจอจ่ายจบ" เดอะวันแจ้งหากไม่เลือกใน 7 วัน ปรับโคม่าอัตโนมัติ

บีบอีก ประกัน "เจอจ่ายจบ" เดอะวันแจ้งหากไม่เลือกใน 7 วัน ปรับโคม่าอัตโนมัติ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คปภ. เรียกบริษัทประกันถกด่วนพรุ่งนี้ หลังเดอะวัน บีบลูกค้าประกันโควิด "เจอจ่ายจบ" หากไม่เลือกเงื่อนไขใน 7 วัน ปรับโคม่าอัตโนมัติ

จากกรณีที่สมาคมบริษัทประกันวินาศภัยไทย ทำหนังสือถึงคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือ คปภ.ให้ทบทวนเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทประกันภัย ที่ได้รับผลกระทบจากการจ่ายค่าสินไหมจำนวนมาก โดยในวันพรุ่งนี้ (15 พ.ย.) คปภ.ได้เรียกผู้บริหารของบริษัทประกันภัยมาหารือ รวมทั้งกรณีที่ บริษัท เดอะวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ส่ง SMS ไปยังลูกค้าของบริษัท เพื่อแจ้งขอปรับเปลี่ยนความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ และการติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัสโควิด-19 หรือ ประกันโควิด เจอ จ่าย จบ 

 

บีบอีก ประกัน "เจอจ่ายจบ" เดอะวันแจ้งหากไม่เลือกใน 7 วัน ปรับโคม่าอัตโนมัติ

 

บีบอีก ประกัน "เจอจ่ายจบ" เดอะวันแจ้งหากไม่เลือกใน 7 วัน ปรับโคม่าอัตโนมัติ

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.กล่าวว่า กรณีดังกล่าวเป็นการเสนอทางเลือกให้แก่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งยังไม่ผิดกฎหมาย หรือขัดคำสั่งนายทะเบียน เพราะไม่ถือเป็นการบอกเลิกสัญญาจากทางบริษัทประกันภัย อีกทั้ง นิติกรรมย่อมสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยข้อตกลงที่เกิดจากความสมัครใจของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัย ไม่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ตามข้อเสนอของบริษัท สัญญาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยก็ยังมีผลบังคับตามเดิม

 

อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทประกันภัยรับประกันไปแล้ว เมื่อมียอดเคลมเข้ามามาก แล้วมาขอยกเลิก จะทำให้ธุรกิจประกันฯ ขาดความเชื่อมั่นได้ แนวทางออกมีหลายวิธี เช่น ผู้เอาประกันยกเลิกด้วยความสมัครใจ บริษัทประกันต้องจ่ายเงินคืนให้คุ้มค่า หรือหาแบบประกันใหม่มาเปลี่ยนเพื่อให้ตรงใจผู้บริโภค และสามารถเอายอดจ่ายเคลมรถยนต์มาจ่ายให้ประกันโควิดได้

 

ขณะที่ล่าสุด หลังจากทีทาง บริษัท เดอะวัน ประกันภัย ได้ส่ง SMS ถึงผู้เอาประกันภัยโควิดเจอ จ่าย จบ ซึ่งก็มีผู้เอาประกันหลายราย ได้ส่งข้อความไปสอบถามถึงเรื่องดังกล่าว พบว่า ทางบริษัทได้แจ้งกลับว่า ถ้าลูกค้าไม่ดำเนินการใด ๆ ภายใน 7 วัน หรือถ้าไม่เลือกข้อหนึ่งข้อใดใน 7 วัน จะเปลี่ยนความคุ้มครองเป็นโคม่าโดยอัตโนมัติ

 

บีบอีก ประกัน "เจอจ่ายจบ" เดอะวันแจ้งหากไม่เลือกใน 7 วัน ปรับโคม่าอัตโนมัติ

 

อย่างไรก็ตาม ต้องรอดูที่ประชุม คปภ.ในวันพรุ่งนี้ ซึ่งตัวเลขที่สมาคมประกันวินาศภัย บอกว่า มียอดจ่ายค่าเสียหายสำหรับการป่วยด้วยโรคโควิด-19 ไปแล้ว 32,000 ล้านบาท สิ้นปีจะสูงถึง 40,000 ล้านบาท ไม่ตรงกับตัวเลขของคปภ.ที่มียอดจ่ายค่าเสียหายโควิด 20,000 ล้านบาท และเป็นการจ่ายเบี้ยประกันรถ 10,000 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ ปัจจุบัน มีเพียง 3 บริษัทประกันภัยที่เข้าโครงการผ่อนผันเงินของกองทุนของ คปภ. คือ บริษัท 1. สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ 3. บริษัท เดอะวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เนื่องจากที่ผ่านมา ทั้ง 3 บริษัทดังกล่าว รับประกันโควิดไว้เอง ไม่ได้ส่งประกันภัยต่อ จึงต้องจ่ายภาระค่าเคลมไว้หมด การรับประกันโควิด บริษัทประกันเลิกขายกรมธรรม์ไปตั้งแต่เดือน มิ.ย.2564 ดังนั้น ความคุ้มครองสุดท้ายถึง มิ.ย.2565 สำหรับบริษัทประกันภัยที่ถูกปิดกิจการจากผลกระทบจากรับประกันโควิด

 

ล่าสุด มีเพียงบริษัทเอเชียประกันภัย 1995 ที่ถูกปิดกิจการ ซึ่งวันที่ 16 ต.ค.2564 ที่ผ่านมา ผู้เอาประกันที่ติดเชื้อโควิดยื่นเคลมค่าสินไหมก่อนวันที่ 16 ต.ค. กองทุนประกันวินาศภัยเป็นผู้จ่ายเงินค่าสินไหม ส่วนผู้เอาประกันที่มีอายุกรมธรรม์เหลืออยู่ บริษัทจ่ายเบี้ยประกันคืนคิดตามจำนวนวันคุ้มครองที่เหลือ หรือมีบริษัทประกันภัยรายอื่นรับทำประกันจนครบอายุ

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด