ข่าว

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ขึ้นบัญชีรายชื่อเรือประมงกระทำผิดกฎหมาย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจาฯ เผย รมว.เกษตรฯ ลงนามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขึ้นบัญชี รายชื่อเรือประมงที่ถูกใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 64  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์  ได้ลงนามในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่ถูกใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 7) โดยได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาฉบับวันที่ 10 พ.ย.ที่ผ่านมา 

 

ประกาศฉบับดังกล่าว มีเนื้อหาว่า  ด้วยได้รับรายงานจากกรมประมงว่ามีเรือประมง จำนวน 5 ลำ ถูกใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย โดยมีสาเหตุอันเนื่องมาจากเรือประมงดังกล่าวถูกใช้ในการกระทำความผิดตามพระราชกำหนด การประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 116 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558  และที่แก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ราชกิจจาฯ  ออกประกาศ ขึ้นบัญชีรายชื่อเรือประมงกระทำผิดกฎหมาย

ข้อ 1 ให้เรือประมงตามรายชื่อท้ายประกาศนี้เป็นเรือประมงที่ถูกใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

ข้อ 2 กำหนดระยะเวลาห้ามใช้เรือประมงตามข้อ ๑ ทำการประมง

 

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 

เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

บัญชีรายชื่อแนบท้าย เรือประมงที่ถูกใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 

ราชกิจจาฯ  ออกประกาศ ขึ้นบัญชีรายชื่อเรือประมงกระทำผิดกฎหมาย ราชกิจจาฯ  ออกประกาศ ขึ้นบัญชีรายชื่อเรือประมงกระทำผิดกฎหมาย

ราชกิจจาฯ  ออกประกาศ ขึ้นบัญชีรายชื่อเรือประมงกระทำผิดกฎหมาย

ราชกิจจาฯ  ออกประกาศ ขึ้นบัญชีรายชื่อเรือประมงกระทำผิดกฎหมาย คลิกอ่าน ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่ถูกใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ ๗)

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ