ข่าว

ระทึกต่อเนื่อง ศาลรธน. นัดอ่านคำวินิจฉัย"สิระ เจนจาคะ"ปมคุณสมบัติส.ส.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ระทึกต่อเนื่อง ศาลรธน. นัดอ่านคำวินิจฉัย "สิระ เจนจาคะ" ปมขัดคุณสมบัติเป็นส.ส. หรือไม่ หลังถูกร้องเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุด ธันวาคมนี้

 

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.64  ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัย คดี สามแกนนำราษฎร รุ้ง-ไมค์-อานนท์ เข้าข่ายขบวนการล้มล้างการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยสั่งให้สามแกนนำ และองค์กรเครือข่ายหยุดการกระทำ ปรากฎว่า ศาลรัฐธรรมนูญ ยังได้ออกเอกสารนัดอ่านคำวินิจฉัย กรณีที่มีผู้ร้องว่า นายสิระ เจนจาคะ  ส.ส.เขตหลักสี่ พรรคพลังประชารัฐ ต้องคำพิพากษาถึงที่สุด ถือว่าขัดคุณสมบัติการเป็นส.ส.หรือไม่ 

 

ทั้งนี้ ศาลรธน. ได้ระบุว่า  สืบเนื่องจากประธานสภาผู้แทนราษฎร(ผู้ร้อง) ส่งคำร้องขอให้ศาลรธน.วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ กรณีนายสิระ  เจนจาคะ (ผู้ถูกร้อง)  เคยต้องคำพิพากษาของศาลแขวงปทุมวันในคดีหมายเลขดำที่ 812 /2538  คดีหมายเลขแดงที่ 2218 / 2538 เป็นกรณีที่ผู้ถูกร้องเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ทำให้ผู้ถูกร้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (10 )  

ระทึกต่อเนื่อง ศาลรธน. นัดอ่านคำวินิจฉัย"สิระ เจนจาคะ"ปมคุณสมบัติส.ส.

 

โดยศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย ตามมาตรา 82 วรรคสอง และมีคำสั่งยกคำขอให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต่อมาผูู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาไว้ในสำนวน และให้หน่วยงานและพยานที่เกี่ยวข้องชี้แจงตามที่ศาลกำหนด พร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  

 

ศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้  จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง

 

และกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ และอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง ในวันพุธที่  21 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องพิจารณาคดี ชั้น 3  ศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด