ข่าว

"นายกฯ" ยันรัฐบาลหนุนพัฒนาเทคโนโลยีนำสู่สังคม 5G

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"นายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" เปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 64 ยกในหลวง ร.9 พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พัฒนาประเทศ ยืนยันรัฐบาลหนุนพัฒนาเทคโนโลยีนำสู่สังคม 5G

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2564 โดยมี นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(อว.)เอกอัครราชทูตจากประเทศต่าง ๆ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี

"นายกฯ" ได้มอบรางวัล Prime Minister's Science Award 2021 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจให้กับเยาวชนและครูที่ทำประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์ และผลักดัน พัฒนาทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

"นายกฯ" กล่าวว่าไทยต้องมีการยกระดับวิทยาศาสตร์ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจ ที่จะต้องพัฒนาตนเองเสมอเนื่องจากโลกเปลี่ยนแปลงและเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้นทุกคนต้องพัฒนาตนเอง ที่สำคัญวิทยาศาสตร์ ทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า พร้อมกันนี้เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงสนพระทัยและมีความรู้ ด้านกระบวนการวิทยาศาสตร์ นำมาปรับใช้ในพระราชกรณียกิจ ตั้งแต่รัชกาลที่ 4 ที่เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เป็นต้นมา จนสืบสานมายังรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย ขณะที่รัชกาลที่ 10 ก็ได้ทรงสืบสาน ต่อยอด มาใช้สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนคนไทย และยังเป็นที่ประจักษ์ให้กับทั่วโลก 

 


 

นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำให้เยาวชน ได้เรียนรู้ พระราชกรณียกิจด้านวิทยาศาสตร์ของสถาบัน ให้มาเป็นต้นแบบในด้านการศึกษา โดยการศึกษาจะต้องกระจายไปยังทุกพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการสร้างแรงกระตุ้น ให้ผู้นำชุมชน และคนในพื้นที่มาสนใจด้านการศึกษา เพราะนี่คืออนาคตของคนไทย และวิทยาศาสตร์สามารถนำไปใช้เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ นำไปสู่การพัฒนาเป็นสินค้า สร้างรายได้ให้ตนเอง ขณะเดียวกันรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเยาวชนในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 

 

"นายกรัฐมนตรี" ยังเน้นย้ำอีกว่า การศึกษาจะต้องเข้าถึงแก่นการศึกษา โดยครูและนักเรียน จะต้องมีแรงกระตุ้น และเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำไปใช้ประโยชน์ เพราะวิทยาศาสตร์เกิดจากธรรมชาติ เช่น น้ำขึ้นน้ำลง พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตก และนำมาปรับปรุงพัฒนาตามลำดับ เป็นอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อรองรับการที่ไทยเดินหน้าสู่สังคม 5G พร้อมชื่นชมผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ สิ่งสำคัญคือทุกคนจะต้องเรียนรู้  เรียนจบ มีงานทำ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างยิ่ง ทั้งนี้เชื่อมั่นว่า ฝีมือของเยาวชนไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก

 

สำหรับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 9-19 พ.ย. 64 ถือเป็นอีกหนึ่งการดำเนินงานของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นให้เยาวชนและประชาชนไทย ได้เรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีเนื้อหาทันสมัย ที่สำคัญ มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และการพัฒนาประเทศ เสริมสร้างให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม รับมือกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ประเทศเติบโตเดินหน้าอย่างเข้มแข็ง ยั่งยืนสืบไป 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ