ข่าว

"ธ.ก.ส." โอน "เงินเยียวยาเกษตรกร" ปี64/65 งวดแรก 1.12 หมื่นล้านให้ชาวนาแล้ว

"ธ.ก.ส." โอน "เงินเยียวยาเกษตรกร" ปี64/65 งวดแรก 1.12 หมื่นล้านให้ชาวนาแล้ว
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ธ.ก.ส." โอน "เงินเยียวยาเกษตรกร" ปี64/65 งวดแรกเข้าบัญชีเกษตรกรจำนวน 5.3 แสน ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1.12 หมื่นล้าน เร่งโอนส่วนที่เหลือเข้าบัญชีภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับเกณฑ์ราคา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินการโอนเงินชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 หรือ เงินเยียวยาเกษตรกร ปี64/65 งวดแรก เมื่อ 9 พ.ย.64  โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับประโยชน์จำนวน 530,842 ครัวเรือน คิดเป็นเงิน 11,230  ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ธ.ก.ส. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินจ่ายเงินตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 วงเงินรวม 13,225 ล้านบาท โดยประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ได้แก่

 

โดยเป็นการประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ได้แก่

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน 
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละ  ไม่เกิน 25 ตัน
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ เกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเกษตรกรจะต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลที่จะได้รับสิทธิชดเชย โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจัดส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยใช้พื้นที่ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวแต่ละชนิดคูณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เป็นปริมาณผลผลิตที่ต้องชดเชย แต่ต้องไม่เกินปริมาณที่กำหนดไว้ข้างต้น ส่งให้ ธ.ก.ส. เพื่อเป็นข้อมูลในการจ่ายเงิน

 

อย่างไรก็ตาม ธ.ก.ส. จะดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในแต่ละรอบ จากคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  

 

 

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ที่ https://chongkho.inbaac.com/ หรือแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง หากลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect จะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่านไลน์  BAAC Family

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด