ข่าว

ศบค. คลอดมาตรการจัดงาน "ลอยกระทงปี2564" อนุญาตจัดได้ทุกพื้นที่ไม่มีงด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ลอยกระทงปี2564" ศบค. เคาะมาตรการจัดกิจกรรม โดยแบ่งระดับควบคุมเป็น 2 กลุ่ม พร้อมอนุญาตให้จัดงานได้ทุกพื้นที่ ย้ำต้องทำตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด

พญ.สุมณี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยสำนักสือสารความเสี่ยง กรมควบคุมโรค ในฐานะผู้ช่วยรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค กล่าวว่า ในที่ประชุม ศบค ชุดใหญ่ล่าสุดมีมติให้สามารถจัดกิจกรรมลอยกระทงในวันที่ 19 พ.ย. 2564 ได้ โดยแนวทางในการจัดการกิจกรรมลอยกระทงจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  ได้แก่

1.การจัดกิจกรรมขนาดเล็ก สำหรับบุคคล และครอบครัว โดยให้ดำเนินการผ่านใต้มาตรการป้องกันโควิด-19  โดยยึดตามมาตรการ Universal Prevention หรือ DMHTT ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อาทิ 

 • สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
 • เว้นระยะห่างทางสัมคมในทุกกิจกรรม
 • กำหนดระยะห่างของการนั่งชมการแสดง 
 • ภายในงานควรเว้นระยะห่างทางสังคมในทุกกิจกรรม 

2.การจัดการงานเทศกาลขนาดใหญ่ (Event) ได้แก่งานลอยกระทงที่จัดโดย จังหวัดสุโขทัย และกทม. จะต้องมีการขอความคิดเห็นชอบจาก คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร (กทม.) และให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือ กทม.กำกับดูแลการจัดงานภาพรวมในพื้นที่ให้เป็นไปตามความเรียบร้อย ทั้งกรณีที่มีการขออนุญาตจัดกิจกรรมและไม่ได้มาอนุญาติจัดงาน โดยให้ยืดแนวทางและมาตรการรณรงค์ ที่กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวจ้องได้หารือร่วมกัน และได้มีการกำหนดแนวปฏิติบัติที่ ศบค เห็นชอบไปแล้ว 

 • จัดให้มีจุดตรวจวัดอุณภูมิ 
 • สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
 • จัดให้มีจุดลงทะเบียนก่อนเข้างาน
 • ควบคุมจำนวนผู้ร่วมงานไม่ให้แออัด
 • กำหนดระยะห่างของการนั่งชมการแสดง 
 • ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ 
 • ทำความสะอาดห้องน้ำทุก 1-2 ชั่วโมง 
 • จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคสำหรับผู้จัดงานและเจ้าหน้าที่ 
 • ผู้จัดงานและเจ้าหน้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม   

โดย ศบค ได้อนุญาตให้ทุกพื้นควบคุมทั้งโซนสีแดงเข้ม สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีฟ้า สามารถจัดกิจกรรมลอยกระทงได้ทุกพื้นที่ไม่มีการจำกัดพื้นใดพื้นที่หนึ่งแต่ต้องไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 

logoline