ข่าว

กลุ่มพลเมืองฯ ร้องพท. ดัน "ผู้ต้องขังการเมือง" ม.112 ได้รับสิทธิประกันตัว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กลุ่มพลเมืองเพื่อผู้ต้องขังทางการเมืองร้องพรรคการเมืองช่วยผลักดัน "ผู้ต้องขังทางการเมือง" มาตรา 112 มมาตรา 116 ได้รับสิทธิประกันตัว เพื่อไทย ตั้งคณะทำงานช่วยเหลือคู่ขนานและเตรียมเสนอตั้ง กมธ.วิสามัญเชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมหาทางออก

ที่พรรคเพื่อไทย กลุ่มพลเมืองเพื่อผู้ต้องขังทางการเมือง นำโดยที่ปรึกษาองค์กรสิทธิมนุษยชนนานาชาติฮิวแมนไรท์วอทซ์ นายสุนัย ผาสุก นักวิชาการ นักกิจกรรมทางการเมือง พร้อมนายธนัตถ์ ธนากิจอำนวย หรือ ไฮโซลูกนัท ยื่นหนังสือต่อหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว เพื่อขอให้ผลักดันให้ "ผู้ต้องขังทางการเมือง"ได้รับสิทธิประกันตัว

 

เนื่องจากปัจจุบัน "ผู้ต้องขังทางการเมือง" ที่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาทนายความ ศิลปิน นักการเมือง พยาบาล แม่ค้า และราษฎร ถูกดำเนินคดีและจับกุมคุมขังจากการใช้กฎหมายอาญามาตรา112 และ 116 รวมถึง พ.ร.ก.ฉุกเฉินและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

โดยขณะนี้มีคดีกว่า159 คดีที่ถูกดำเนินคดีตามมาตรา 112  ผู้ต้องขังทั้งหมดยังไม่ได้รับการไต่สวนแต่ก็กลับถูกคุมขังก่อนพิจารณาคดีโดยไม่ได้รับสิทธิประกันตัว จึงเรียกร้องให้พรรคการเมืองผลักดันเรื่องนี้ให้ผู้ต้องขังทางการเมืองทุกคนได้รับสิทธิการประกันตัวตามสิทธิขั้นพื้นฐานและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมศาล ตุลาการยังคงความสง่างาม ไม่ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

 

 

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า เห็นใจประชาชนทุกคนที่ถูกบังคับใช้โดยไม่เป็นธรรม เพื่อไทยพร้อมรับข้อเสนอเข้าสู่การแก้ไขตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งพรรคเพื่อไทยได้ตั้งคณะทำงานคู่ขนานกับทางกลุ่มพลเมืองมีนายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ เป็นประธาน และในวันที่ 9 พ.ย. นี้ เพื่อไทยจะเสนอญัตติเพื่อตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษา ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการบังคับใช้ข้อกฎหมายที่ล้นเกิน ขัดหลักนิติธรรมกับ "ผู้ต้องขังทางการเมือง" โดยจะเชิญตัวแทนของภาคประชาชนเข้ามาเป็นกรรมาธิการด้วยและสภาฯต้องมีข้อสรุปที่เกี่ยวข้องกับพันธสัญญาที่ไทยมีกับนานาประเทศเพื่อให้เป็นไปตามหลักสากล

 

ด้านเลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง กล่าวว่า บางครั้งเจ้าหน้าที่กลับเป็นฝ่ายที่ไม่ได้บังคับใช้กฎหมายเสียเองและจุดสำคัญที่หลายคนกำลังรอ คือ กฎหมายปฏิรูปตำรวจซึ่งถือว่าเป็นต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรม ทั้งที่พิจารณาตั้งแต่ต้นปี 2554 แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จ จึงอยากเร่งรัดรัฐบาลและกรรมาธิการพิจารณาให้แล้วเสร็จ

 

จากนั้นทางกลุ่มพลเมือง ฯ ได้เดินทางไปยื่นหนังสือกับเลขาธิการพรรคก้าวไกลและกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล นายชัยธวัช ตุลาธน เพื่อให้พรรคก้าวไกลเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันเพื่อเรียกร้องให้ "ผู้ต้องขังทางการเมือง" ได้รับสิทธิประกันตัว
 

เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ต้องขังทางการเมืองที่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาทนายความ ศิลปิน นักการเมือง พยาบาล แม่ค้า และราษฎร ถูกดำเนินคดีและจับกุมคุมขังจากการใช้กฎหมายอาญามาตรา 112 และ 116 รวมถึง พ.ร.ก.ฉุกเฉินและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

โดยขณะนี้มีคดีกว่า 159 คดีที่ถูกดำเนินคดีตามมาตรา 112  ผู้ต้องขังทั้งหมดยังไม่ได้รับการไต่สวนแต่ก็กลับถูกคุมขังก่อนพิจารณาคดี โดยไม่ได้รับสิทธิประกันตัว จึงเรียกร้องให้พรรคการเมืองผลักดันเรื่องนี้ให้ "ผู้ต้องขังทางการเมือง" ทุกคนได้รับสิทธิการประกันตัวตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมศาล ตุลาการยังคงความสง่างาม ไม่ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง


นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า เห็นใจประชาชนทุกคนที่ถูกบังคับใช้โดยไม่เป็นธรรม เพื่อไทยพร้อมรับข้อเสนอเข้าสู่การแก้ไขตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งพรรคเพื่อไทยได้ตั้งคณะทำงานคู่ขนานกับทางกลุ่มพลเมืองมีนายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ เป็นประธาน

 

และในวันที่ 9 พ.ย. นี้ เพื่อไทยจะเสนอญัตติเพื่อตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการบังคับใช้ข้อกฎหมายที่ล้นเกิน ขัดหลักนิติธรรมกับผู้ต้องขังทางการเมือง โดยจะเชิญตัวแทนของภาคประชาชนเข้ามาเป็นกรรมาธิการด้วยและสภาฯต้องมีข้อสรุปที่เกี่ยวข้องกับพันธสัญญาที่ไทยมีกับนานาประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามหลักสากล


ด้านเลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง กล่าวว่าบางครั้งเจ้าหน้าที่กลับเป็นฝ่ายที่ไม่ได้บังคับใช้กฎหมายเสียเอง  และจุดสำคัญที่หลายคนกำลังรอคือกฎหมายปฏิรูปตำรวจซึ่งถือว่าเป็นต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรม ทั้งที่พิจารณาตั้งแต่ต้นปี 2554 แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จ จึงอยากเร่งรัดรัฐบาลและกรรมาธิการพิจารณาให้แล้วเสร็จ


จากนั้น ทางกลุ่มพลเมืองฯ ได้เดินทางไปยื่นหนังสือกับ เลขาธิการพรรคก้าวไกลและกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล นายชัยธวัช ตุลาธน เพื่อให้พรรคก้าวไกลเป็นอีกหนึ่งแรงผักดันเพื่อเรียกร้องให้ "ผู้ต้องขังทางการเมือง" ได้รับสิทธิประกันตัว
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ