ข่าว

เปิดผลศึกษา "นักเรียนล้อมวงกินอาหาร" ร้อยละ 87.9 เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผลศึกษาของสบส.เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุ่มเด็กวัยเรียน พบมีพฤติกรรม “นักเรียนล้อมวงกินอาหาร” ร่วมกับเพื่อนและคนในครอบครัวสูงถึงร้อยละ 87.9 เสี่ยงต่อการติดและกระจายเชื้อโควิด-19

"นักเรียนล้อมวงกินอาหาร" ภาพจำก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สะท้อนความรักความผูกพันระหว่างเพื่อนร่วมโรงเรียน แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนโควิด-19พร้อมจะคุกคามเอาชีวิตได้ตลอดเวลา ล่าสุดมีผลการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของเด็กในวัยเรียนที่ควรระวังก่อนจะสายเกินไป

 

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน มีมาตรการในการผ่อนคลายให้ประชาชนได้ทำกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น 

 

อย่างไรก็พฤติกรรมด้านสุขภาพในการป้องกัน และความรู้ด้านสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญในการให้ประชาชนมีความรู้และพฤติกรรมที่ดีในการป้องกันโรคโควิด-19 โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการUniversal Preventionการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษา ได้ดำเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด19โดยดำเนินการระหว่างวันที่21 กรกฎาคม-31 สิงหาคม2564ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่เครื่องมือจากเครือข่ายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยทำการสำรวจในกลุ่มนักเรียนทั่วประเทศจำนวน 56,267คน

 

ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวเสริมว่า จากการสำรวจพบว่านักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ 

 

สำหรับสถานการณ์พฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19พบว่า ผู้ตอบแบบเฝ้าระวังฯ มีพฤติกรรมในการป้องกันโรคโควิด-19ที่ควรปรับปรุง คือ เรื่อง พฤติกรรมการล้อมวงรับประทานอาหารร่วมกับเพื่อนหรือคนในครอบครัว ปฏิบัติเป็นประจำ/ปฏิบัติบางครั้งสูงถึง ร้อยละ87.9 

จากผลการสำรวจพบ "นักเรียนล้อมวงกินอาหาร" ดังกล่าว มีข้อแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายและติดเชื้อโควิด-19 จากการรับประทานอาหาร คือ ควรเว้นระยะห่างในการรับประทานอาหาร ไม่ใช้ภาชนะร่วมกันในการรับประทานอาหาร ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร รับประทานอาหารสุกใหม่ และแยกสำรับเฉพาะแต่ละคน 

 

ทั้งนี้กองสุขศึกษาศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1-12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

 

และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย มีแนวทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มวัยเรียน เลี่ยงพฤติกรรมการรวมกลุ่ม การรับประทานอาหารร่วมกับเพื่อน คนในครอบครัว ในระยะการระบาดของโรคโควิด-19ที่รุนแรง และให้ตระหนักถึงการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ต่อไป

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ