ข่าว

"นิพนธ์" หนุนรวมกลุ่มเพิ่มพื้นที่ เลี้ยงโคเนื้อ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"นิพนธ์" รมช.มหาดไทย หนุนรวมกลุ่มเพิ่มพื้นที่ เลี้ยงโคเนื้อ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาด และพัฒนาที่ตรงกับความต้องการของพื้นที่

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ที่โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฯ เป็นประธานมอบนโยบายและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

 

ประกอบไปด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง ให้มีความสมบูรณ์และเสร็จทันเวลา เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจังหวัด

 

โดยมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาที่สำคัญของจังหวัด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคณะทำงาน ผู้แทนและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สำหรับกิจกรรมวันนี้ประกอบด้วย การประชุมทีมบูรณาการกลางเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

"นิพนธ์" หนุนรวมกลุ่มเพิ่มพื้นที่ เลี้ยงโคเนื้อ

การชี้แจงแนวทางการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ,การกำหนดลักษณะโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ควรพิจารณาเสนอและไม่ควรเสนอ

ตลอดทั้งแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณ งบบริหารจัดการ กรอบระยะเวลาการจัดทำแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการต่าง ๆ อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

“โดยเฉพาะการส่งเสริม สนับสนุนการรวมกลุ่ม การเลี้ยงโคเนื้อ ขยายความเข้าใจและสนับสนุนโครงการๆ นำไปสู่ยุทธ์ศาสตร์ครัวไทยครัวโลก และอาหารปลอดภัย การวางแผนการผลิต การตลาด ซึ่งผลการประชุมในครั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะได้สรุปและนำเสนอประธาน อ.ก.บ.ภ. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป”นายนิพนธ์ กล่าว

affaliate-3
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด