ข่าว

ยังมาแรง คนกรุงยังชู "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" นั่งเก้าอี้ "ผู้ว่าฯกทม."

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ยังมาแรง นิด้าโพล เผยผลสำรวจครั้งที่ 7 พบ คนกรุงยังชู "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" นั่งเก้าอี้ "ผู้ว่าฯกทม." พร้อม สก. ยกทีม

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 7" สำรวจระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,320 หน่วยตัวอย่าง สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

 

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า 

 • อันดับ 1 ร้อยละ 33.18 ระบุว่า เป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 
 • อันดับ 2 ร้อยละ 16.59 ระบุว่า เป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 
 • อันดับ 3 ร้อยละ 14.09 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 
 • อันดับ 4 ร้อยละ 6.74 ระบุว่า เป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล 
 • อันดับ 5 ร้อยละ 5.99 ระบุว่า เป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย 
 • อันดับ 6 ร้อยละ 5.91 ระบุว่า เป็น น.ส. รสนา โตสิตระกูล 
 • อันดับ 7 ร้อยละ 4.09 ระบุว่า เป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 
 • อันดับ 8 ร้อยละ 3.03 ระบุว่า เป็น ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ 
 • อันดับ 9 ร้อยละ 2.42 ระบุว่า เป็น ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ 
 • อันดับ 10 ร้อยละ 2.35 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) 
 • อันดับ 11 ร้อยละ 1.82 ระบุว่า เป็น นายสกลธี ภัททิยกุล 

นอกจากนี้ ร้อยละ 1.59 ระบุว่า เป็นผู้สมัครจากพรรคกล้า ร้อยละ 1.06 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และร้อยละ 1.14 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี และผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย

 

และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจ อยากได้ใครเป็น "ผู้ว่าฯ กทม." ครั้งที่ 6 เดือนตุลาคม 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มีสัดส่วนลดลง ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง, น.ส. รสนา โตสิตระกูล ,ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ ผู้สมัครจากพรรคกล้า ไปลงคะแนนไม่เลือกใคร (Vote NO) และนายสกลธี ภัททิยกุล มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

 

สำหรับบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็น "ผู้ว่าฯ กทม." จำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า

 

กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง

 

 • อันดับ 1 ร้อยละ 58 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
 • อันดับ 2 ร้อยละ 14.58 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
 • อันดับ 3 ร้อยละ 9.72 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
 • อันดับ 4 ร้อยละ 8.33 ระบุว่าเป็น น.ส. รสนา โตสิตระกูล

 

กลุ่มเขตกรุงเทพใต้

 

 • อันดับ 1 ร้อยละ 35 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
 • อันดับ 2 ร้อยละ 16.22 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
 • อันดับ 3 ร้อยละ 12.43 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
 • อันดับ 4 ร้อยละ 10.27 ระบุว่าเป็น น.ส. รสนา โตสิตระกูล

 

กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

 

 • อันดับ 1 ร้อยละ 68 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
 • อันดับ 2 ร้อยละ 19.70 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
 • อันดับ 3 ร้อยละ 12.88 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
 • อันดับ 4 ร้อยละ 5.68 ระบุว่าเป็น น.ส. รสนา โตสิตระกูล และ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ในสัดส่วนที่เท่ากัน

 

กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก

 

 • อันดับ 1 ร้อยละ 08 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
 • อันดับ 2 ร้อยละ 17.23 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
 • อันดับ 3 ร้อยละ 15.69 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
 • อันดับ 4 ร้อยละ 8.31 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล

 

กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ

 

 • อันดับ 1 ร้อยละ 15 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
 • อันดับ 2 ร้อยละ 19.34 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
 • อันดับ 3 ร้อยละ 14.92 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
 • อันดับ 4 ร้อยละ 6.63 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล

 

กลุ่มเขตกรุงธนใต้

 

 • อันดับ 1 ร้อยละ 65 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
 • อันดับ 2 ร้อยละ 16.74 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
 • อันดับ 3 ร้อยละ 11.31 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
 • อันดับ 4 ร้อยละ 9.05 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล

 

ด้านบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) พบว่า

 

 • อันดับ 1 ร้อยละ 23.64 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
 • อันดับ 2 ร้อยละ 13.71 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ
 • อันดับ 3 ร้อยละ 12.42 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
 • อันดับ 4 ร้อยละ 10.61 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
 • อันดับ 5 ร้อยละ 8.48 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย อันดับ 6 ร้อยละ 7.12 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล
 • อันดับ 7 ร้อยละ 5.61 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์
 • อันดับ 8 ร้อยละ 4.85 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม น.ส. รสนา โตสิตระกูล
 • อันดับ 9 ร้อยละ 3.41 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ
 • อันดับ 10 ร้อยละ 3.26 ระบุว่า ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
 • อันดับ 11 ร้อยละ 1.59 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม นายสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครจากพรรคกล้า

 

ส่วนไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 12 ร้อยละ 1.06 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และอื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี และผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย ในสัดส่วนที่เท่ากัน
 

ยังมาแรง คนกรุงยังชู "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" นั่งเก้าอี้ "ผู้ว่าฯกทม."

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด