ข่าว

"บิ๊กป้อม" ลงใต้กำชับเร่งเตรียมรับมือน้ำท่วม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รองนายกฯ "พล.อ.ประวิตร" ลงตรวจราชการใต้ กระตุ้นเตรียมรับมือปัญหาน้ำท่วม เข้มเฝ้าระวังควบคุมโรคและเร่งยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ความเดือดร้อนประชาชน

พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ เปิดเผยว่า วันนี้ ( 6 พ.ย. ) "พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ" รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ได้เดินทางลงตรวจราชการในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อติดตามงานด้านความมั่นคง การค้าชายแดน การการแก้ปัญหาโรคระบาด รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพบปะแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

 

โดยได้เดินทางถึงศาลากลาง จว.นราธิวาส และร่วมประชุมติดตามยกระดับความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่การค้าชายแดนทั้ง 9 ด่านในพื้นที่ จชต. ซึ่งปี 64 สร้างมูลค่าทางการค้าได้กว่า  3.1 แสนล้านบาท โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพด่านศุลกากรสุไหงโกลก ด่านตากใบและด่านบูเก๊ะตา รับฟังข้อเสนอและแนวทางแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชน

 

ซึ่ง "พล.อ.ประวิตร" ได้ย้ำให้กรมศุลกากรเร่งปรับโครงสรัางพื้นฐานรองรับการค้าชายแดนและประสานกรมควบคุมโรคตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อ COVID-19ไปพร้อมกันโดยเฉพาะด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก พร้อมให้ ศอ.บต.ประสานการทำงานเร่งผลักดันโครงการที่ยังค้างให้เป็นไปเป็นรูปธรรมตามแผนโดยเร็ว โดยเฉพาะการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลก ที่ อ.สุไหโก-ลก และ อ.ตากใบ และขอให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ยังคงต้องเข้มมาตรากรป้องกันและควบคุมโรคต่อเนื่องกันไปโดยไม่ประมาท

 

ต่อจากนั้น ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลา พบปะและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในพื้นที่ ต.ปากบาง และตรวจติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำหลากในพื้นที่บริเวณ ปากแม่น้ำเทพา อ.เทพา  ซึ่งเป็นปัญหาต่อเนื่องหลายปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมประชุมกับส่วนราชการต่างๆและภาคเอกชน เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม บริเวณปากแม่น้ำเทพาและพื้นที่ใกล้เคียง

 

"บิ๊กป้อม" ลงใต้กำชับเร่งเตรียมรับมือน้ำท่วม

โดย "พล.อ.ประวิตร’ ได้สั่งการกรมเจ้าท่าและจังหวัดสงขลา ให้เร่งก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งยาว 2 กม.บริเวณปากแม่น้ำเทพา ตามแผนงานโดยเร็ว โดยให้ทำความเข้าใจกับประชาชนไปพร้อมกัน เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากน้ำท่วมซ้ำซากและปัญหาขาดแคลนน้ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อ.เทพาต่อเนื่องกันมายาวนาน

"บิ๊กป้อม" ลงใต้กำชับเร่งเตรียมรับมือน้ำท่วม

พร้อมทั้งให้ ศอ.บต.ร่วมกับทางจังหวัดบูรณาการแผนงานเชิงพื้นที่ยกระดับการพัฒนาเป็น ศูนย์กลางการกระจายสินค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้  เสนอแผนงานเข้าครม.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโดยเร็วเพื่อยกระดับเศรษฐกิจพื้นที่และคุณภาพชีวิตชุมชนไปพร้อมกัน

"บิ๊กป้อม" ลงใต้กำชับเร่งเตรียมรับมือน้ำท่วม

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรียังมอบให้ สทนช.เร่งขับเคลื่อนบูรณาการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง โดยเฉพาะแผนเผชิญเหตุเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้และการเก็บสำรองน้ำไว้รองรับฤดูแล้งคราวเดียวกัน  

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ