ข่าว

ซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจพบประชาชนส่วนใหญ่ไม่แก้ ม.112

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ซูเปอร์โพลชี้ประชาชนเกือบ 100% ไม่แก้ ม.112 ระบุไม่อยากให้ดึงสถาบันมายุ่งการเมือง เชื่อมีต่างชาติหนุนหลังให้ทำลายประเทศ

ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ ได้เผยผลสำรวจเรื่อง ม.112 : เบื้องหลังและความจำเป็น กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 2,272 ตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่หรือ 98.5% ระบุการมีอยู่ของสถาบันกษัตริย์เป็นส่วนสำคัญของความสัมพันธ์เชิงลึกของคนในชาติและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเชิงประวัติศาสตร์ เช่น ไทย-จีน, ไทย-ญี่ปุ่น, ไทย-อังกฤษ เป็นต้น

 

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือ 97% ระบุสถาบันกษัตริย์เป็นสถาบันหลักของการก่อร่างสร้างชาติในการกอบกู้เอกราช ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และดูแลทุกข์สุขของราษฎร และ 96.1% ระบุไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการยกเลิก หรือแก้ไขมาตรา 112 เพราะการมีอยู่ ไม่กระทบต่อการดำเนินชีวิตปกติและสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนทั่วไป
 

นอกจากนี้ เกือบร้อยละร้อย หรือ 99.1% ไม่ต้องการให้ใครหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนำสถาบันกษัตริย์และการแก้ ม. 112 มาเป็นเครื่องมือต่อสู้ทางการเมือง หาคะแนนเสียงและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวสร้างความแตกแยกขัดแย้งในชาติ ในขณะที่ 98.9% ระบุจำเป็นต้องป้องกันและปกป้องการล้มล้างสถาบันจากกลุ่มไม่หวังดี บิดเบือนใส่ร้ายและจาบจ้วง, 98.4% ระบุประมุขของทุกประเทศ เป็นเกียรติศักดิ์ศรีและสถาบันหลักของชาติ จำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมาย และ 98.4% ระบุไม่ต้องการให้นำสถาบันกษัตริย์และ ม.112 มาเป็นเครื่องมือปลุกปั่นเยาวชน คนรุ่นใหม่ให้ล้มล้างสถาบันอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ

 

นอกจากนั้น 97.2% ระบุมีความพยายามจากขบวนการต่างชาติมหาอำนาจเข้ามาแทรกแซง เชื่อมโยงกับกลุ่มต่อต้านสถาบัน ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยเพื่อกอบโกยผลประโยชน์ชาติไทย และ 96.2% เชื่อว่ามีกลุ่มต่อต้านสถาบันและแกนนำรับเงินและผลประโยชน์อื่น เป็นเครื่องมือของประเทศมหาอำนาจในการโค่นล้มสถาบัน
 

ผศ.ดร.นพดล กล่าวด้วยว่าผลโพลชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่รู้เท่าทันการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มที่สมประโยชน์กับต่างชาติ ต้องการการเปลี่ยนแปลงการปกครองและตักตวงผลประโยชน์ของชาติไป จึงไม่ต้องการให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนำสถาบันไปแสวงหาผลประโยชน์ทางใดทางหนึ่ง โดยเฉพาะประเด็นการยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา 112 ซึ่งจะนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงบานปลาย อันนำไปสู่ปัญหาความแตกแยกของคนในชาติได้

 

“หลักนิติธรรมของมาตรา 112 เป็นหลักที่สำคัญต่อการปกครองประเทศที่มีความเป็นสากล เพราะนานาประเทศย่อมมีกฎหมายพิเศษคุ้มครองประมุขของประเทศผู้ใดในประเทศนั้นๆ จะละเมิดหรืออาฆาตมาดร้ายประมุขของประเทศไม่ได้ โดยประชาชนคนไทยทั่วไปก็ทราบดี แต่มีเพียงคนบางกลุ่มที่พยายามบิดเบือน จุดประเด็นให้เกิดเป็นเชื้อไฟและพัดโหมให้กลายเป็นความขัดแย้งขึ้นในหมู่ประชาชนที่อาจลุกลามบานปลายได้” ผศ.ดร.นพดล กล่าวว่า

 

ผู้อำนวยการซูเปอร์โพล ระบุว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นความพยายามของขบวนการต่างชาติมหาอำนาจ ที่แทรกแซงเพาะเชื้อก่อเหตุวุ่นวายนอกประเทศอย่างที่ทำไปในฮ่องกงและอาหรับ เข้ามาเอื้อผลประโยชน์ให้แกนนำขบวนการล้มล้างสถาบันในไทย ที่ทุกฝ่ายย่อมรู้เท่าทันและควรช่วยกันป้องกันไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแสวงหาอามิสสินจ้างและผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งทางการเมืองและการเคลื่อนไหวขององค์กรต่างชาติปั่นหัวคนไทยให้ขัดแย้งกันเอง ตักตวงผลประโยชน์ออกนอกประเทศ นำสู่ความอ่อนแอของชาติไทยในทุกมิติ
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ