ข่าว

เฟ้นหาสุดยอด "พันธุ์ข้าว" ตอบโจทย์ตลาดนานาชาติ ครองความเป็นผู้นำข้าวโลก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจับมือกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรฯจัดประกวด "ข้าวพันธุ์ใหม่" เพื่อการพาณิชย์ภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทยเพื่อเฟ้นหาสุดยอดพันธุ์ข้าวที่ตอบโจทย์ตลาดนานาชาติเพื่อครองความเป็นผู้นำข้าวโลกอย่างยั่งยืน

วันที่ 5 พ.ย.64 ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประกวด "ข้าวพันธุ์ใหม่"เพื่อการพาณิชย์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทยแบบไฮบริด ซึ่งสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้และมีเป้าหมายที่จะจัดต่อเนื่องไปทุกปี 

 

โดยงานในวันนี้มีผู้บริหารระดับสูงจากทั้งสองกระทรวง คณะกรรมการสมาคม นักวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว ผู้ประกอบการค้าข้าว ตัวแทนเกษตรกรชาวนากว่า 300 คน พร้อมคณะทูตพาณิชย์จาก 25 ประเทศ และพาณิชย์จังหวัดใน 27 แหล่งเพาะปลูกของประเทศร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์

 

ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ให้เกียรติแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ การขับเคลื่อนนโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทย โดยให้ความเห็นว่า โครงการประกวดนี้ถือเป็นตัวอย่างที่ดี ในการนำ นโยบายมาปฏิบัติและต่อยอดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและถือเป็นความหวังของอุตสาหกรรมข้าวไทยที่เป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ พร้อมประกาศเดินหน้าเร่งขับเคลื่อนนโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563 -2567  ตอกย้ำหลักการ ตลาดนำการผลิต เพื่อทำให้ประเทศไทยเป็น ผู้นำการผลิต การตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก พร้อมแสดงความมั่นใจว่าปริมาณส่งออกข้าวไทยทั้งปี 2564 จะได้ตามเป้าที่ปริมาณ  6 ล้านตัน อันเป็นผลจากการทำงานร่วมกันอย่างแข็งขันระหว่างภาครัฐและเอกชน

เฟ้นหาสุดยอด "พันธุ์ข้าว" ตอบโจทย์ตลาดนานาชาติ ครองความเป็นผู้นำข้าวโลก

 

เฟ้นหาสุดยอด "พันธุ์ข้าว" ตอบโจทย์ตลาดนานาชาติ ครองความเป็นผู้นำข้าวโลก

ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า การประกวด "ข้าวพันธุ์ใหม่"เพื่อการพาณิชย์เป็นหมุดหมายสำคัญของอุตสาหกรรมข้าวไทยเนื่องจากเป็นการจัดประกวด "พันธุ์ข้าว" เชิงพาณิชย์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ อีกทั้งมีรูปแบบการประกวดที่มีความพิเศษสมบูรณ์ทุกมิติ ทั้งด้านการเพาะปลูก การขัดสี และคุณภาพการหุงต้ม สามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ตอกย้ำความเชื่อมั่นต่ออนาคตข้าวไทยให้กับเกษตรกรชาวนา ผู้ประกอบการค้าข้าว ตลอดจนผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

เฟ้นหาสุดยอด "พันธุ์ข้าว" ตอบโจทย์ตลาดนานาชาติ ครองความเป็นผู้นำข้าวโลก

หนึ่งในกลยุทธ์หลักสู่ความสำเร็จของอุตสาหกรรมข้าวไทยคือการใช้การตลาดนำการผลิต โดยแสวงหา "ข้าวพันธุ์ใหม่ๆ" ที่สามารถตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของตลาดข้าวโลก โดยเฉพาะพันธุ์ข้าวคุณภาพดี รสชาติดี ที่มีผลผลิตต่อไร่สูงที่ช่วยลดต้นทุนแต่เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกล่าวเสริมว่า การประกวด"พันธุ์ข้าว"ครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกรมการข้าว กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ ในการดำเนินการประกวดโดยทดลองลงแปลงปลูกจริงเพื่อเปรียบเทียบกับ "ข้าวพันธุ์ดี" ของไทยในสามจังหวัด สามภาค

เฟ้นหาสุดยอด "พันธุ์ข้าว" ตอบโจทย์ตลาดนานาชาติ ครองความเป็นผู้นำข้าวโลก

ได้แก่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก และศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ตลอดจนสนับสนุนให้นักวิจัยและพัฒนาได้ส่งผลงานมาร่วมประกวดรวมถึง 48 พันธุ์ข้าวในสามประเภท ได้แก่ ข้าวหอมไทย ข้าวขาวพื้นนุ่ม และข้าวขาวพื้นแข็ง อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วย

 

 

เฟ้นหาสุดยอด "พันธุ์ข้าว" ตอบโจทย์ตลาดนานาชาติ ครองความเป็นผู้นำข้าวโลก

โครงการประกวดครั้งสำคัญนี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ข้าวไทย อันเป็นแนวทางการพัฒนาข้าวไทยอย่างยั่งยืนซึ่งร่วมกันจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรก ในรัฐบาลนี้โดยคณะอนุกรรมการ จัดทำยุทธศาสตร์ที่มีรองนายกรัฐมนตรีจุรินทร์ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงและหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมข้าวทั้งหมด รวมทั้งได้รับความ เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย และบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) และคณะรัฐมนตรีมาแล้ว
                                                                                                              เฟ้นหาสุดยอด "พันธุ์ข้าว" ตอบโจทย์ตลาดนานาชาติ ครองความเป็นผู้นำข้าวโลก                                                                                                           ภายในงาน นาย นที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทได้มาร่วมต้อนรับคณะแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร  ปลัดกระทรวงพาณิชย์และอธิบดีกรมต่างๆ นายชาตรี บุญนาค รักษาการอธิบดีกรมการข้าว และคณะกรรมการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย อาทิ นายกกิตติมศักดิ์ นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ และอุปนายกผู้รับผิดชอบโครงการฯ นายวัลลภ มานะธัญญา  ตลอดจนตัวแทนเกษตรกรจากชัยนาท และจังหวัดใกล้เคียง

 

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอวีดิทัศน์เรื่อง "ข้าวพันธุ์ใหม่" กู้วิกฤติข้าวไทย และนิทรรศการเกี่ยวกับการประกวด รวมถึงการชมแปลงทดลองเพาะปลูกที่ได้รับเกียรติจากสองพิธีกรกิตติมศักดิ์ คือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ดร กีรติ รัชโน และรองอธิบดีกรมการข้าว นนทิชา วรรณสว่าง
                                                                                                                                                                                                                        ในโอกาสเดียวกันนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์มูลค่ารวม 500,000 บาท ที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนำมามอบให้แก่ 12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาทอีกด้วย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ