ข่าว

ศธ.ตั้ง"บิ๊กสื่อ" ร่วมกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ครม.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีมติตามข้อเสนอ ศธ. แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เผย "สื่อชื่อดัง" ร่วมกก.สัดส่วนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พระพรหมบัณฑิต กก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล  ว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา  ที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) โดยพบว่า มีการแต่งตั้งสื่อมวลชนชื่อดัง เข้าร่วมเป็นกรรมการครั้งนี้ด้วย 

 

ศาสตราจารย์ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์  อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานกพฐ.

 

สำหรับการแต่งตั้งประธานและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)  สืบเนื่องจาก จากประธานกรรมการและกรรมการเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 จึงต้องเสนอชื่อเป็นประธานและกพฐ.จำนวน 17 คน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

 

 

โดยมีรายชื่อน่าสนใจดังนี้   1. ศาสตราจารย์ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์  เป็นประธานกพฐ.  ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ดร.บัณฑิต  ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(อปท.)


    

สำหรับกรรมการกพฐ. ประกอบด้วย  นายวิสิทธิ์ ใจเถิง   เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน
    

นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์    เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    

นายปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์   เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
    

นางชลิดา อนันตรัมพร    เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านธุรกิจและการบริการ)

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์    เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการประถมศึกษา/ด้านการงบประมาณ)
    

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร   เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการอาชีวศึกษา/ด้านการบริหารการศึกษา)


   นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผอ.สถาบันอิศรา ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)  

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์   เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) ทั้งนี้ นายประสงค์ ถือเป็นสื่อมวลชนชื่อดัง เคยดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผอ.สถาบันอิศรา 

    

นายปราโมทย์ แก้วสุข   เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการมัธยมศึกษา)

 

นางพรรณพิมล วิปุลากร    เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส)
    

นายวิริยะ ฤาชัยพาณิชย์     เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย)
    

นางศรินธร วิทยะสิรินันท์  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษาเพื่อคนพิการ)

 

รองศาสตราจารย์ศิริเดช  สุชีวะ   เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารการศึกษา)
    

นายสนิท แย้มเกษร  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารงานบุคคล/ด้านการกีฬา)
    

นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านอุตสาหกรรม)
    

นายอำนาจ วิชยานุวัติ   เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย /ด้านการศึกษาเอกชน/ด้านการศึกษาปฐมวัย)


   พระพรหมบัณฑิต   เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม)  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  

พระพรหมบัณฑิต   เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม)  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 


 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด