ข่าว

ตลาดแตก-คนแห่ขายบ้าน "โควิดทำพิษ" แบบไหน "บ้านมือสอง" ล้นตลาดกว่า 8 แสนล้าน

"โควิดทำพิษ" ตลาดบ้านมือสองล้นตลาด คนแห่ประกาศขายกว่า 8 แสนล้านบาท/เดือน "ธอส." เผย ยอดกู้ซื้อบ้านมือสอง ตั้งแต่ต้นปี 2564 คิดเป็น 65% สะท้อนคนขายมากกว่าคนซื้อ

ในช่วงต้นปี 2564 ที่ผ่านมา ตลาดซื้อ-ขายบ้านมือสอง อยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากมีข้อมูลของ “ผู้ขาย” เป็นตัวเลขที่สูงกว่า “ผู้ซื้อ” หลายเท่าตัว ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า จากการติดตามภาพรวมสถานการณ์ตลาด “บ้านมือสอง” ในไตรมาส 2 / ปี 2564 (เมษายน – มิถุนายน) ทั่วประเทศ พบว่ามีจำนวนหน่วยที่ประกาศขายเฉลี่ยเดือนละ 114,668 หน่วย มูลค่าเฉลี่ยต่อเดือนราว  818,939 ล้านบาท ซึ่งมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส 1 / ปี 2564 ซึ่งมีมูลค่าเฉลี่ยเดือนละ 749,651 ล้านบาท

 

ที่อยู่อาศัยมือสอง ที่ประกาศขายมากที่สุด ณ ไตรมาส 2 / ปี 2564 คือ

1.บ้านเดี่ยว มีจำนวนหน่วยเฉลี่ยต่อเดือน 42,187 หน่วย (สัดส่วนเฉลี่ยต่อเดือนร้อยละ 36.8)   

2.ห้องชุด มีจำนวนหน่วยเฉลี่ยต่อเดือน 38,523 หน่วย (สัดส่วนเฉลี่ยต่อเดือนร้อยละ 33.6)

3.ทาวน์เฮ้าส์ มีจำนวนหน่วยเฉลี่ยต่อเดือน 28,329 หน่วย (สัดส่วนเฉลี่ยต่อเดือนร้อยละ 24.7)

4.อาคารพาณิชย์ มีจำนวนหน่วยเฉลี่ยต่อเดือน 3,813 หน่วย (สัดส่วนเฉลี่ยต่อเดือนร้อยละ 3.3)

5.บ้านแฝด มีจำนวนหน่วยเฉลี่ยต่อเดือน 1,816 หน่วย (สัดส่วนเฉลี่ยต่อเดือนร้อยละ 1.6)

ทั้งนี้ บ้านเดี่ยว และบ้านแฝด มีจำนวนหน่วยประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนลดลง เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่ ห้องชุด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ มีจำนวนหน่วยประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้น

ด้านมูลค่าที่อยู่อาศัยมือสองที่ประกาศขายบนเว็บไซต์ (www.taladnudbaan.com)  ในไตรมาส 2 ปี 2564 โดยเรียงลำดับตามมูลค่าที่ประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด ประกอบด้วย

1.บ้านเดี่ยว มีมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือน 415,815 ล้านบาท (สัดส่วนเฉลี่ยต่อเดือนร้อยละ 50.8)   

2.ห้องชุด มีมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือน 283,782 ล้านบาท (สัดส่วนเฉลี่ยต่อเดือนร้อยละ 34.6)

3.ทาวน์เฮ้าส์ มีมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือน 92,063 ล้านบาท (สัดส่วนเฉลี่ยต่อเดือนร้อยละ 11.2)

4.อาคารพาณิชย์ มีมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือน 21,144 ล้านบาท (สัดส่วนเฉลี่ยต่อเดือนร้อยละ 2.6)

5.บ้านแฝด มีมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือน 6,135 ล้านบาท (สัดส่วนเฉลี่ยต่อเดือนร้อยละ 0.7)

ทั้งนี้ บ้านเดี่ยว ห้องชุด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ มีมูลค่าประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่ บ้านแฝด มีมูลค่าประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนลดลง

 

ตลาดแตก-คนแห่ขายบ้าน \"โควิดทำพิษ\" แบบไหน \"บ้านมือสอง\" ล้นตลาดกว่า 8 แสนล้าน

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า "ในปี2564นี้ มีลูกค้ามาขอกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมือสองเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ทำให้พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป ลูกค้านิยมซื้อที่อยู่อาศัยด้วยเหตุผลของ ทำเล ความสะดวสบายในการเดินทาง และความคุ้มค่าในการตกแต่งภายใน ซึ่งที่อยู่อาศัย "มือสอง" ให้ตรงกับความต้องการมากกว่า และตัวเลขสินเชื่อกู้ซื้อที่อยู่อาศัยในปี2564นี้ มีตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นถึง 2 แสนล้านบาท แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยมือสองถึงร้อยละ65 และ เป็นที่อยู่อาศัยมือหนึ่งอยู่ที่ร้อยละ35

 

อย่างไรก็ตามในตัวเลขนี้ สะท้อนให้เห็นว่า มีตัวเลขของ “ผู้ขาย” ที่อยู่อาศัยมือสอง มากกว่า “ผู้ซื้อ” เห็นได้จากตัวเลขภาพรวมสถานการณ์ตลาด “ที่อยู่อาศัยมือสอง” ในไตรมาส 2 / ปี 2564 (เมษายน – มิถุนายน) ที่มีมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือนราว  818,939 ล้านบาท มากกว่ายอดของการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยมือสอง หลายเท่าตัว (จากตัวเลขของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปล่อยสินเชื่อกู้ซื้อบ้านมือสอง คิดเป็นร้อยละ65 จากมูลค่าปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยทั้งหมดรวม 2 แสนล้านบาทต่อปี)  

นับเป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นปริมาณอุปทานที่อยู่อาศัยในตลาดที่น่าเป็นห่วง ผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยต้องแบกรับสถานการณ์แข่งขันที่เข้มข้น เพราะนอกจากผู้ประกอบการต้องแข่งขันกันเองแล้ว ผู้ประกอบการยังต้องแข่งขันกับผู้ขายที่เคยเป็นลูกค้าของตนอีกด้วย ซึ่งบ้านมือสองนับได้ว่าเป็นสินค้าทดแทนที่สำคัญในตลาดที่อยู่อาศัย และกำลังจะกลายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในยุคนี้

ข่าวยอดนิยม