ข่าว

ข่าวดี "ทุนเรียนดีแต่ยากจน" ปรับอัตราให้ทุนใหม่ทุกระดับสูงสุด 9,100 บาท

ข่าวดี "ทุนเรียนดีแต่ยากจน" ปรับอัตราให้ทุนใหม่ทุกระดับสูงสุด 9,100 บาท
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รัฐสั่งปรับอัตรา "ทุนเรียนดีแต่ยากจน" ประจำปี 2565 ใหม่ ทุกระดับตั้งแต่อนุบาล-อาชีวศึกษา สูงสุด 9,100 บาท นักเรียนที่สนใจเช็ครายละเอียดเงื่อนไขที่นี่

อัปเดตทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดีแต่อยากจนล่าสุดประจำปีการศึกษา 2565 โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปพิจารณาปรับเพิ่มเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ หรือเงินทุนเสมอภาคมีการแจกให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน โดยการดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้ในทุกปี และสำรหรับปีการศึกษา 2565 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการพิจารณา และมีการปรับเพิ่มเงินอุดหนุนทุนนักเรียนดีแต่ยากจนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนดังนี้ 

 

  • ระดับอนุบาล  ปรับอัตราเงินอุดหนุนใหม่ เป็น 4,000 บาท  จากเดิม 4,000 บาท 
  • ระดับประถมศึกษา ปรับอัตราเงินอุดหนุนใหม่ เป็น  5,100 บาท จากเดิม  3,000 บาท 
  • มัธยมศึกษาตอนต้น ปรับอัตราเงินอุดหนุนใหม่ เป็น 4,500 บาท จากเดิม 3,000 บาท 
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย ปรับอัตราเงินอุดหนุนใหม่ เป็น 9,100 บาท จากเดิม 3,000 บาท 
  • อาชีวะศึกษา ปรับอัตราเงินอุดหนุนใหม่ เป็น 9,100 บาท จากเดิมเป็น 3,000 บาท 

 

ข่าวดี "ทุนเรียนดีแต่ยากจน" ปรับอัตราให้ทุนใหม่ทุกระดับสูงสุด 9,100 บาท

ขั้นตอนสำหรับการพิจารณานักเรียนดีแต่ยากจน มีดังนี้ 


1.นักเรียนกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนเรียนดีแต่ยากจนพิเศษ (บางโรงเรียนครูจะเป็นคนเสนอชื่อ)
2.ครูแนะนำพร้อมให้คำปรึกษาเบื้องต้น 
3.ครูลงพื้นที่ถ่ายรูปที่อยู่อาศัย อาชีพครอบครัว สถานที่อื่น ๆ ประกอบการพิจารณา
4.บันทึกที่อยู่(แผนที่) 
5.ครูบันทึกข้อมูลลงระบบกลาง 
6.ระบบกลางเก็บข้อมูล เพื่อรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป 
อย่างไรก็ตามในขั้นตอนที่ครูลงพื้นที่จำเป็นต้องมีผู้ปกครอง (แนะนำว่าควรให้ข้อมูลตามความเป็นจริง)

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครรับทุน
ดาวน์โหลด แบบ นร.01 คลิกดาวน์โหลดที่นี่ 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มขอทุนการศึกษา

ข่าวดี "ทุนเรียนดีแต่ยากจน" ปรับอัตราให้ทุนใหม่ทุกระดับสูงสุด 9,100 บาท ข่าวดี "ทุนเรียนดีแต่ยากจน" ปรับอัตราให้ทุนใหม่ทุกระดับสูงสุด 9,100 บาท

ข่าวดี "ทุนเรียนดีแต่ยากจน" ปรับอัตราให้ทุนใหม่ทุกระดับสูงสุด 9,100 บาท

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด