ข่าว

ฝ่ายค้านมีมติ "ยื่นซักฟอก" รัฐบาลโดยไม่ลงมติ

ฝ่ายค้านมีมติ "ยื่นอภิปรายทั่วไป" รัฐบาลโดยไม่ลงมติ และเรียกร้องรัฐบาลหยุดนำประเด็น ม. 112 กล่าวหาฝ่ายค้านเพื่อกลบเกลื่อนปัญหารัฐบาล

นายแพทย์ชลน่าน  ศรีแก้ว  หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมหัวหน้าพรรคและตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้านแถลงข่าวมีมติเห็นชอบยื่นญัตติขอเปิด"อภิปรายทั่วไป" โดยไม่ลงมติตามมาตรา 152 เนื่องจากพิจารณาจากสถานการณ์และวิกฤติของประเทศแล้ว เห็นว่าขณะนี้รัฐบาลกำลังเผชิญวิกฤติทั้งปัญหา
เศรษฐกิจ โควิด การเมืองและเสถียรภาพของ "รัฐบาล" เพื่อใช้เวทีสภาฯแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน โดยจะดำเนินการโดยเร็วที่สุด

 

และเรียกร้องรัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาล หยุดนำประเด็นเรื่องกฎหมายมาตรา 112 มาเป็นประเด็นการเมืองกล่าวหาฝ่ายค้านเพื่อกลบเกลื่อนปิดบังในสิ่งที่รัฐบาลกำลังมีปัญหาอยู่ 

 

พร้อมเตือนนักการเมืองให้ระวังการใช้กฎหมายที่หมิ่นเหม่ มาเป็นเครื่องมือทางการเมือง  เพราะอาจจะทำให้กฎหมายบิดเบี้ยวไม่ศักดิ์สิทธิ์ได้