ข่าว

"เปิดเทอมทิพย์" โรงเรียนดัง เปิด-ไม่เปิดเรียนแบบออนไซต์ เทอม2/64

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"เปิดเทอมทิพย์" โรงเรียนดังในกรุงเทพฯ ทยอยเปิดเรียนแบบออนไซต์ ควบคู่ไปกับเรียนออนไลน์-เรียนแบบไฮบริด โดยใช้วิธีการสลับเรียนแบ่งเป็นระดับชั้น และในห้องเรียน หลังระดมฉีดวัคซีนครู-นักเรียน 85-94 % ลุ้น 15 พฤศจิกายน เปิดเทอมจริง

"เปิดเทอมทิพย์" เมื่อการเรียนแบบon-site รับเปิดเทอม2/2564  เมื่อวันที่1 พฤศจิกายน 2564 ตามนโยบายของ "ตรีนุช เทียนทอง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)ไม่สามารถเปิดเรียนตามปกติได้จริงในสถานศึกษาทั้งหมด 39,000 แห่งทั่วประเทศ

 

กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34 ) เพื่อกำกับดูแลและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียน ครู และประชาชนทั่วไป ว่า โรงเรียนและสถาบันการศึกษา สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามแนวการเปิดภาคเรียนที่ 2/2546 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)

 

จากศธ.ออกประกาศ ให้โรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แบบออนไซต์( on-site)โดยมีเงื่อนไขว่าสถานศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.กำหนดทั้งหมด 44 ข้อ ทั้งด้านกายภาพ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ระหว่างเปิดภาคเรียน การเตรียมแผนการจัดการเรียนการสอน แผนเผชิญเหตุ รวมถึงครู-บุคลากรต้องฉีดวัคซีนครบโดสไม่น้อยกว่า 85% ซึ่งมีสถานศึกษากว่า 10,000 แห่งพร้อมเปิดเรียนแแบบออนไซต์

ไม่เพียงเท่านั้น นักเรียน-ผู้ปกครอง ควรได้รับวัคซีนตามมาตรการที่ ศธ. และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนดด้วยจึงจะอนุญาตให้เปิดเรียนแบบ on-siteได้

 

โดยล่าสุดข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการระบุว่า ขณะนี้มีจำนวนนักเรียนนักศึกษาอายุ 12 ปีขึ้นไป หรือตั้งแต่ชั้น ป.6, ม.1-ม.6, นักศึกษา ปวช.1-3 และ ปวส.1-2 แจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนมากกว่า 3.7 ล้านคน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 5 ล้านคน ซึ่งแต่ละโรงเรียนกำลังทยอยฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน

 

ขณะเดียวกันสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เปิดเผยรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตให้เปิดเรียนภายใต้มาตรการคุมโควิด-19 ทั้งหมด 63 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนนานาชาติ

 

“คมชัดลึก ออนไลน์” สำรวจโรงเรียนดังในกรุงเทพมหานคร พบว่าเริ่มทยอยเปิดเรียนแบบออนไซต์ ควบคู่ไปกับเรียนออนไลน์ และเปิดเรียนแบบไฮบริด โดยใช้วิธีการสลับเรียนแบ่งเป็นระดับชั้น และในห้องเรียน หลังระดมฉีดวัคซีนครู-นักเรียน 85-94%

"ส.ก.-เตรียมอุมดมฯ" เปิด15 พ.ย.

จากการตรวจสอบเว็บไซต์ของโรงเรียนต่าง ๆ ปรากฏว่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (ส.ก.) ประกาศกำหนดเปิดภาคเรียนในวันที่ 10 พฤศจิกายน  2564 โดยจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ คาบละ 40 นาที ตามตารางเรียนที่กำหนดเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ในระยะแรก และหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ควบคุมได้ในระดับที่เหมาะสม โรงเรียนจึงจะมีแผนกำหนดเปิดเรียนแบบon-site ในวันที่ 15 พฤศจิกายน แบบสลับวันเรียน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

 

ขณะที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา(ต.อ.) เปิดเรียนออนไลน์ทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน แต่สำหรับการเปิดแบบon-siteจะใช้วิธีสลับเลขที่ (เลขคู่, เลขคี่) และสลับกันมาเรียนแบบ 2 วันเว้น 2 วัน

 

โดยระดับชั้น ม.6 จะเปิดเรียนแบบon-siteในวันที่ 15 พฤศจิกายน, ม.4 วันที่ 13 ธันวาคม และ ม.5 วันที่ 4 มกราคม 2565 ตามลำดับ

 

ส.ว.เรียนออนไลน์100%

โรงเรียนสตรีวิทยา (ส.ว.)กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 แนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ทุกระดับชั้น (ม.1-ม.6) ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ตามประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา กำหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เตรียมการสอนทุกรายวิชาเป็นแบบออนไลน์ และให้ทำงานที่บ้าน100% แต่ให้ลงชื่อการปฏิบัติหน้าที่ทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ขอให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาติดตามความเคลื่อนไหวของโรงเรียนผ่านทุกช่องทางสื่อสาร เช่น เว็บไซต์https://www.satriwit.ac.th/ และเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/satriwit.info ฯลฯ

 

"บดินทรเดชา” เรียนแบบไฮบริด

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ผ่านการประเมินความพร้อมเปิดเรียนตามเกณฑ์ที่ ศบค.กำหนดครบทั้ง 44 ข้อแล้ว อาทิ ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค, รูปแบบการจัดการเรียนการสอน, การตั้งแผนเผชิญเหตุ 

 

ขณะเดียวกัน การฉีดวัคซีนของนักเรียนทั้งหมด 4,148 คน ตอนนี้ฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว 94% และจะฉีดวัคซีนเข็ม 2 ครบถ้วนประมาณวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายนนี้ ส่วนครู-บุคลากรของโรงเรียนทั้งหมดมี 230 คน ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว 100%

 

เปิดเรียนแบบออนไซต์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน  แต่จัดการเรียนการสอนแบบไฮบริด (hybrid learning) หรือการเรียนแบบผสมผสาน โดยให้นักเรียนเรียนออนไซต์แบบสลับระดับชั้น และการเปิดเรียนออนไซต์ครั้งนี้ ไม่มีการบังคับ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ปกครองนักเรียน

 

สรุปภาพรวมเปิดเทอม2/2564 ทั่วประเทศ ไม่สามารถเปิดขึ้นจริง หรือกลายเป็น “เปิดเทอมทิพย์” เนื่องจากสถานศึกษาในพื้นที่สีแดงเข้ม และมีการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เพิ่มอย่างต่อเนื่อง

 

ส่วนมากคณะกรรมการโรคติดต่อจังวัดออกประกาศ ให้สถานศึกษาในพื้นที่ปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ (on-site) และรอประเมินสถานการณ์ 2 สัปดาห์ เพื่อลุ้นเปิดเทอมจริงในวันที่ 15 พฤศจิกายน นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด