ข่าว

10 พ.ย.นี้ จ่ายตรง "เงินอุดหนุนบุตร" เข้าบัญชีผู้ปกครอง 600 บาท

อัปเดตจ่าย "เงินอุดหนุนบุตร" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 10 พ.ย. นี้ มีโอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครองอีก 600 บาทจ่าย พร้อมเช็คไทม์ไลน์จ่ายเงินเดือนถัดไปได้ที่นี่

โครงการเงินอุดหนุนบุตรเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อัปเดตเงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนบุตรประกาศแจ้งเงื่อนไขการโอนเงินให้เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ปี จำนวน 600 บาท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  ดังนี้ 

 • กลุ่มเด็กที่เกิดเดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นเด็กในกลุ่มที่อายุครบ 6 ขวบแล้ว โดยผู้ปกครองได้รับสิทธิครบตามเงื่อนไขที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ปกครองจะได้รับเงินอุดหนุนบุตรงวดสุดท้ายในเดือนตุลาคม 2564 

 

 

 • กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 - พฤศจิกายน 2564 จะได้รับเงินอุดหนุนบุตรเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามปกติ จนกว่าเด็กจะได้รับสิทธิครบตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 

10 พ.ย.นี้ จ่ายตรง \"เงินอุดหนุนบุตร\" เข้าบัญชีผู้ปกครอง 600 บาท

ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (เงินอุดหนุนบุตร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) ดังนี้

 • เดือนพฤศจิกายน 2564     วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 
 • เดือนธันวาคม 2564          วันพฤหัส ที่ 9 ธันวาคม 2564
 • เดือนมกราคม 2565          วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2565       วันพฤหัส ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 
 • เดือนมีนาคม 2565            วันพฤหัส ที่ 10 มีนาคม 2565 
 • เดือนเมษายน 2565          วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565
 • เดือนพฤษภาคม 2565       วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 
 • เดือนมิถุนายน 2565          วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565
 • เดือนกรกฎาคม 2565        วันศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565
 • เดือนสิงหาคม 2565          วันพุธ 10 สิงหาคม 2565 
 • เดือนกันยายน 2565          วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565

 

หมายเหตุ : กรณีมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการจ่ายอุดหนุนฯ ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเพจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199
(ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.)
 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
 

10 พ.ย.นี้ จ่ายตรง \"เงินอุดหนุนบุตร\" เข้าบัญชีผู้ปกครอง 600 บาท

 

 

 

ที่มา: โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

ข่าวที่น่าสนใจ