ข่าว

แพ้วัคซีน "โมเดอร์นา" รับชดเชยเท่าไหร่-โรงพยาบาลจ่ายให้กี่บาทเช็คที่นี่

ฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" Moderna แล้วเกิดอาการข้างเคียงได้รับค่าชดเชยกรณีเสียเสียชีวิต 1 ล้านบาท พิการรับ 5 แสน ประชาชนอย่ากังวล อภ.ทำประกันไว้เรียบร้อย

ล่าสุดภายหลังจากที่ได้มีการส่งมอบวัคซีน โมเดอร์นา Moderna ล็อตแรกจำนวน 5.6 แสนโดส แล้วเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งขณะนี้ได้มีการเคลื่อนย้ายวัคซีนโมเดอร์นาไปที่คลังของบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย  เพื่อรอการตรวจสอบคุณภาพโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก่อนกระจายวัคซีนไปยังโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งจองเอาไว้ 

สำหรับแนวทางการจัดสรรวัคซีนในล็อตแรกนั้น จะพิจารณาจากจำนวนการสั่งซื้อหมดโดยจะมีการจัดสรรให้ในอัตรา 10 % ของจำนวนการสั่งซื้อ ซึ่งจะมีการกระจายวัคซีนโมเดอร์นาไปให้แก่โรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือก และมีสิทธิในการเลือกรับวัคซีนตด้วยตนเอง 

 

อย่างที่ นพ.เฉลิม หาญพานิชย์ ประธานสมาคมโรงพยาบาลเอกชน  กล่าวว่า หลังจากนี้จะได้รับโมเดอร์นามาอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 1 ซึ่งมีหลายโรงพยาบาล รวมทั้งสภากาชาดไทยที่มีการจองไว้ เพื่อฉีดให้ประชาชน โดยโมเดอร์นาถือว่าจะเข้ามาตอบโจทย์การเดินทางไปต่างประเทศของคนไทยที่มีบางประเทศได้จำกัดวัคซีนและการเดินทางเข้า รวมไปถึงการนำเข้าโมเดอร์นาเข้ามานั้นถือว่าเป็นตัวเลือกสำคัญให้ประชาชนได้มีสิทธิเลือกวัคซีนด้วยตนเอง  

สำหรับกรณีการฉีดแล้วแพ้ หรือมีอาการผิดปกติ  องค์การเภสัชกรรมได้ทำประกันไว้ให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนโมเดอร์นากับทางโรงพยาบาลเอกชน โดยแบ่งเป็น

  • กรณีฉีดวัคซีนโมเดอร์นาแล้วเกิดผลข้างเคียงจนทำให้มีอาการ โคม่า หรือ เสียชีวิตรับชดเชย 1 ล้านบาท
  • กรณีฉีดวัคซีนโมเดอร์นาแล้วมีผลข้างเคียงทำให้เกิดความพิการ ทุพลภาพ จะได้รับชดเชย 5 แสนบาท
  • กรณีฉีดวัคซีนโมเดอร์นาแล้วมีอาการข้างเคียงเป็นไข้ หรือต้องแอดมิทเข้าโรงพยาบาล เพื่อรักษาตัวจะมีค่าชดเชย1 แสนบาท 

ทั้งนี้เงินชดเชยดังกล่าวจะครอบคลุมตั้งแต่การฉีดวัคซีนเข็มแรก และ 2 เข็ม รวมทั้งบูสเตอร์โดส โดยจะเป็นการคุ้มครองภายในระยะเวลา 90 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการฉีดวัคซีน

ส่วนกรณีประชาชนที่ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเข็มที่ 2 ไปแล้วสามารถเก็ยบทธิการจองวัคซีโมเดอร์นาไว้เป็นวัคซีนบูสเตอร์โดส หรือวัคซีนเข็มกระตุ้นได้ เนื่องจากวัคซีนโมเดอร์นาสามารถเก็บในได้นาน 7 เดือน ซึ่งหากประชาชนที่รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเข็มที่ 2 ไปแล้วจะต้องทิ้งช่วงห่างประมาณ 6 เดือน จึงจะรับเข็ม 3 ได้  

ข่าวที่น่าสนใจ