ข่าว

"นายกฯ" พบผู้นำประเทศ ระหว่างรอพิธีเปิดการประชุม COP 26

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"นายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" พบผู้นำประเทศต่าง ๆ อย่างเป็นกันเอง ระหว่างรอพิธีเปิดการประชุม COP 26 โดยพูดคุยในประเด็นที่สนใจร่วมกัน รวมถึงการที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพเอเปกในปี 2565

 เพจไทยคู่ฟ้าเผยแพร่ภาพ "นายกรัฐมนตรี" พบปะผู้นำประเทศต่าง ๆ เช่น เยอรมนี แคนาดา อิสราเอล คูเวต อย่างเป็นกันเอง ระหว่างรอพิธีเปิดการประชุม COP 26 โดยพูดคุยในประเด็นที่สนใจร่วมกัน รวมถึงการที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพเอเปกในปี 2565 ด้วย

#ไทยคู่ฟ้า #COP26

"นายกฯ" พบผู้นำประเทศ ระหว่างรอพิธีเปิดการประชุม COP 26

"นายกฯ" พบผู้นำประเทศ ระหว่างรอพิธีเปิดการประชุม COP 26

 

ทั้งนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา "นายกรัฐมนตรี"และรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำ (World Leaders Summit) ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties: UNFCCC COP) (COP 26) ณ เมืองกลาสโกว์ สกอตแลนด์

"นายกฯ" พบผู้นำประเทศ ระหว่างรอพิธีเปิดการประชุม COP 26

โดย"นายกรัฐมนตรี" จะนำเสนอเป้าหมายและการดำเนินงานที่แข็งขันต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอการจัดทำ ยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย (LT-LEDS)  ซึ่งเป็นการดำเนินการตามความตกลงปารีส (Paris Agreement)ที่เป็นกติการะหว่างประเทศในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกและมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดในปี ค.ศ.2030 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์เร็วที่สุดภายในครึ่งปีหลังของศตวรรษนี้ ทั้งนี้ไทยถือเป็น 1 ใน 3 ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นำส่งยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกับสิงคโปร์และอินโดนีเซีย

"นายกฯ" พบผู้นำประเทศ ระหว่างรอพิธีเปิดการประชุม COP 26

 

อนึ่งกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) กำหนดเป้าหมายร่วมกันคือ เพื่อรักษาระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศไม่ให้เกินระดับที่จะเป็นภัยคุกคามต่อสิ่งมีชีวิตและความมั่นคงทางอาหาร โดยทุกประเทศต้องร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกันตามขีดความสามารถที่แต่ละประเทศจะทำได้ และได้จัดให้มีการประชุมสมัชชารัฐภาคีฯ ที่เรียกว่า Conference Of the Parties (COP) เป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 จนถึงปัจจุบัน 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ