ข่าว

"นายกฯ" คณะเดินทางถึง กลาสโกว์แล้วร่วมประชุม COP 26

"นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา" และคณะเดินทางถึงท่าอากาศยาน Glasgow Prestwick เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เข้าร่วมประชุม COP 26 แล้ว บิ๊กตู่ แสดงความยินดีกับบรรยากาศการเปิดประเทศวันแรก พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการเปิดประเทศ

เพจไทยคู่ฟ้าเผยแพร่ข่าว "นายกรัฐมนตรี" พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชาและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยาน Glasgow Prestwick เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เข้าร่วมประชุม COP 26 แล้ว

 

ทั้งนี้"นายกรัฐมนตรี"  กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ที่เมืองกลาสโกว์ สกอตแลนด์ เครื่องเพิ่งลง และก็รับทราบจากการรายงานข่าวมาว่าการเปิดประเทศวันนี้เริ่มต้นไปได้ด้วยดี โดยเฉพาะเที่ยวบินต่าง ๆ ก็เข้ามากว่า 60 เที่ยวบิน ซึ่งทุกส่วนงานมีความพร้อมและได้รับความชื่นชมจากนักท่องเที่ยวมาก ส่วนที่ยังบกพร่องอยู่ก็ขอให้ดำเนินการให้ดี แก้ปัญหาให้เดินหน้าต่อไปให้ได้ ก็ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ผมก็จะทำหน้าที่ของผมที่นี่ให้ดีที่สุดครับ ขอบคุณครับ

 

\"นายกฯ\" คณะเดินทางถึง กลาสโกว์แล้วร่วมประชุม COP 26

ทั้งนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา "นายกรัฐมนตรี"และรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำ (World Leaders Summit) ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties: UNFCCC COP) (COP 26) ณ เมืองกลาสโกว์ สกอตแลนด์


 

 โดย"นายกรัฐมนตรี" จะนำเสนอเป้าหมายและการดำเนินงานที่แข็งขันต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอการจัดทำ ยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย (LT-LEDS)  ซึ่งเป็นการดำเนินการตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่เป็นกติการะหว่างประเทศในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกและมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดในปี ค.ศ.2030 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์เร็วที่สุดภายในครึ่งปีหลังของศตวรรษนี้ ทั้งนี้ ไทยถือเป็น 1 ใน 3 ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นำส่งยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกับสิงคโปร์และอินโดนีเซีย

 

อนึ่งกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) กำหนดเป้าหมายร่วมกันคือ เพื่อรักษาระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศไม่ให้เกินระดับที่จะเป็นภัยคุกคามต่อสิ่งมีชีวิตและความมั่นคงทางอาหาร โดยทุกประเทศต้องร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกันตามขีดความสามารถที่แต่ละประเทศจะทำได้ และได้จัดให้มีการประชุมสมัชชารัฐภาคีฯ ที่เรียกว่า Conference Of the Parties (COP) เป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 จนถึงปัจจุบัน 

ข่าวที่น่าสนใจ