ข่าว

สรุปจ่าย "เงินเยียวยา"ผู้ประกันตนทุกมาตรารัฐควักเงินไปแล้ว 97,000 ล้านบาท

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สรุปมาตรการจ่าย "เงินเยียวยา"ผู้ประกันตนมาตรา 33 , 39 และ 40 รัฐควักเงินจ่ายแล้ว 97,000 ล้านบาทโอนสำเร็จ 98% เหลือตกหล่นแค่ 2 % เร่งให้จบภายในสิ้นปีนี้

จาก มาตรการล็อกดาวน์ สั่งปิดกิจการและกิจกรรมบางประเภทเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการระบาดของโคสิด-19 ในช่วงที่มีการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเม.ย. 64 ที่ผ่านมา ส่งให้รัฐบาลต้องออกมาตรการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกอบการ เป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท  รวมทั้งผู้ประกันในมาตรา 39 และ 40 เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทในพื้นที่ที่่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งล็อกดาวน์  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดกระทบในการใช้ชีวิต  

โดยที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กา รบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 30 ทั้งหมดจำนวน 2 เดือน  เพื่อให้การช่วยเหลือ ม.33 ได้รับการช่วยเหลือ 2,500 บาทต่อคน และลูกจ้างที่ได้รับชดเชยจะได้รับเงินเดือน 50% ของค่าจ้าง รวมไม่เกินคนละ 10,000 บาท จำนวน 2 เดือน ส่วนผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ได้รับความช่วยเหลือ 5,000 บาทจำนวน 2 เดือน 

โดยที่ผ่านมาประกันสังคมได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประกันตนไปแล้วกว่า 98 %  คิดเป็นเงินที่จ่ายเยียวยาผู้ประกันทั้งสิ้นจำนวน 97,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น   

  • ผู้ประกันตนมาตรา 33 มีแรงงานในระบบ 3.5 ล้านคน มีอัตราการเงินเยียวยา 2,500 บาทต่อคน รวมจ่ายเงินเยียวยาไปทั้งสิ้น 16,000 ล้านบาท
  • ผู้ประกันตนมาตรา 39  มีแรงงานในระบบ 1.3 ล้านคน จ่ายเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาทต่อคน รวมจ่ายเงินเยียวยาไปแล้วทั้งสิ้น 12,300 ล้านบาท 
  • ผู้ประกันตนมาตรา 40  มีแรงงานในระบบ 7.2 ล้านคน จ่ายเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาทต่อคน  รวมเงินเยียวยาที่จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 57,000 ล้านบาท 

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564 )

สำหรับผู้ประกันตนส่วนที่เหลืออีกประมาณ 2 % ซึ่งเป็นกลุ่มตกหล่น ประกันสังคมได้มีการเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิได้จรถึงวันที่ 31 ต.ค. 2564 ที่ผ่านมา และจะเริ่มประกาศผลในวันวันที่ 7-10 พ.ย. 2564  และจะเริ่มทะยอยโอนให้ตั้งแต่ช่วงประมาณกลางเดือนพ.ย. เป็นต้นไป  โดยจะโอนเข้าบัญชีพนร้อมเพย์ทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์  และจะเริ่มทะยอยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ให้ผู้ประกันตนกลุ่มตกหล่นครบภายในเดือนธ.ค. 64  

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ