ข่าว

โชว์ความพร้อม "หาดใหญ่" เมืองไมซ์ซิตี้ รับการท่องเที่ยว เฟส 2

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นิพนธ์ นำทุกภาคส่วนโชว์ความพร้อม "หาดใหญ่" เมืองไมซ์ซิตี้ 1ใน 3 อำเภอ จ.สงขลา เป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวเฟส 2 ระหว่าง1- 31 ธ.ค.64 เร่งส่งเสริมท่องเที่ยว-ประชุมสัมมนาภายในประเทศ เหวังกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนเปิดประเทศเต็มรูปแบบ มั่นใจ นำพาเศรษฐกิจผ่านพ้นวิกฤตได้

"หาดใหญ่" เมืองท่องเที่ยวด้ามขวานไทย อยู่ในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 1- 31 ธันวาคม 2564 ของจังหวัดสงขลา ล่าสุดมีความคืบหน้าในเรื่องนี้แล้ว

 

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ที่รร.บุรีศรีภู บูติก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

 

โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, นายนิพัฒน์ อุดมอักษร ประธานเครือข่ายSMEจ.สงขลา, ผู้แทนจากเทศบาลนครหาดใหญ่,รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา, นายอำเภอหาดใหญ่, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ อำเภอเมืองสงขลา, หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โชว์ความพร้อม "หาดใหญ่" เมืองไมซ์ซิตี้ รับการท่องเที่ยว เฟส 2

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา, สนง.ตรวจคนเข้าเมือง, ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยมีหัวข้อการประชุมประกอบด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และความคืบหน้าในการเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

โดยที่จังหวัดสงขลาได้รับการกำหนดให้เป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 1- 31 ธันวาคม 2564 จึงได้กำหนดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ตามมาตราการ COVID Free Setting จำนวน 3 อำเภอคือ อำเภอหาดใหญ่ อำเภอสะเดา และอำเภอเมืองสงขลา ซึ่งได้มีการจัดตั้งศูนย์ Command Center ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา การเตรียมการให้มีแผนปฏิบัติการ 

 

หรือแผนเผชิญเหตุครอบคลุมตามมาตราการที่กำหนด และดำเนินการฝึกซ้อม กรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 การเตรียมความพร้อมระบบบริการต่างๆ และการกำกับติดตามผู้เดินทาง แนวทางการแจ้งเหตุ กรณีที่พบผู้ติดเชื้อ รวมถีงแผนสำรองสำหรับนักท่องเที่ยว ที่ไม่ผ่านการตรวจคัดกรอง การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์สาธารณสุข

 

อาทิ การฉีดวัคซีนให้ประชาชน แนวทางการเฝ้าระวังควบคุมโรค และแผนการรับมือด้านการพยาบาล รวมถึงการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การเปิดการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน และประชาชนทั่วไป

 

นายนิพนธ์  กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา กับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวข้อง ถือเป็นการประชุมหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการเตรียมความพร้อมเปิดเมืองสงขลา เมือง MICE cithy ตามนโยบายรัฐบาล

 

โดยเฉพาะข้อมูลจากสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งได้รายงานภาพรวมมาตราการในการดูแลประชาชน หรือมาตราการเร่งรัดในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ทำให้มั่นใจได้ว่าในการดูแลเรื่องระบบสาธารณสุขของประชาชนให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ของจังหวัดสงขลาทำได้อย่างเป็นระบบและมีความพร้อม 

"ผมเชื่อมั่นอีกว่าภายในเดือนธันวาคมนี้ สงขลาจะสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ 80% ของจำนวนประชากรภายในเดือนธันวาคม ซึ่งในส่วนของจังหวัดสงขลา ยังคงต้องการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รวมไปถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ สิ่งที่เราต้องคิดต้องทำคือ เราจะมีการบริหารอย่างไร ในเรื่องความปลอดภัยของสุขภาพ เพื่อให้เดินคู่ไปกับเศรษฐกิจในเรื่องปากท้องของประชาชนไปด้วยกัน"นายนิพนธ์ กล่าว

 

นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า นี่คือความสำคัญที่นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยหลายฝ่าย ว่าทำอย่างไรที่จะหาจุดความพอดีระหว่างเรื่องความปลอดภัยในสุขภาพ และในเรื่องเศรษฐกิจปากท้อง เพื่อว่ารัฐจะสามารถลงมาช่วยเหลือในมาตราการใดบ้าง

 

"โดยเฉพาะในเรื่องของการปรับแผนการเร่งฉีดวัคซีนในพื้นที่ 5 อำเภอของจังหวัดสงขลาคือ อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอจะนะ และอำเภอสะเดา ต้องมีการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชน"รมช.มหาดไทย ระบุ 

 

รมช.มหาดไทย กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ อยากฝากท้องถิ่นในการลงมาดูแล ทั้งอบจ.สงขลาและเทศบาลต่างๆ ต้องลงมาช่วยเหลือในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนใน 5 อำเภอของสงขลา รวมถึงการการศึกษาและถอดบทเรียนจากเพื่อนบ้าน ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในเรื่องของการเปิดเมือง เพื่อเตรียมขั้นตอนในการรองรับ จึงต้องมีการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วน เพื่อให้การเปิดเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดเมืองได้ก่อนปีใหม่แน่นอน 

 

นายนิพนธ์  กล่าวต่อไปว่า ดังนั้นในช่วง 60 วันนับจากนี้ไปจะเป็นในช่วงของการทำแผนระยะเวลาที่ชัดเจน ว่าช่วงไหนใครต้องทำอะไรอย่างไร เพื่อเตรียมเปิดเมืองสงขลาในเดือนธันวาคม 2564นี้ โดยในส่วนของอำเภอสะเดา อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอเมืองสงขลา จะเป็นพื้นที่ 3 อำเภอเป้าหมาย ที่สงขลาได้เตรียมแผนงานไว้ว่าจะป็นเมืองท่องเที่ยว อีกด้วย

โชว์ความพร้อม "หาดใหญ่" เมืองไมซ์ซิตี้ รับการท่องเที่ยว เฟส 2

รมช.มหาดไทย กล่าวอีกว่า ถ้าจะรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศบางทีก็มีเงื่อนไขบางอย่างที่ไม่สามารถไปกำหนดได้ แต่ถ้ามีการปรับแผนในระยะต้น โดยให้ไทยเที่ยวไทยแล้ว ใช้จุดแข็งของหาดใหญ่ที่เป็นเมืองไมซ์ซิตี้ MICE city หรือเมืองท่องเที่ยวประชุมสัมนา มาจัดที่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

"อย่างนี้จะเป็นการส่งเสริมศักยภาพของเมืองหาดใหญ่ นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งในการปรับแผนงาน ที่จะรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดประชุมสัมมนาภายในประเทศจะเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อนำพาเศรษฐกิจของประเทศฝ่าวิกฤตไปได้อย่างแน่นอน"นายนิพนธ์ กล่าวในที่สุด

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ