ข่าว

ผู้ประกันตน "ตกงาน" ว่างงานมีทางออกเช็ควิธีลงทะเบียนรับเงินชดเชยที่นี่

ผู้ประกันตน "ตกงาน" ว่างงานมีทางออกเช็ควิธีลงทะเบียนรับเงินชดเชยที่นี่
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

หมดกังวลผู้ประกันตน "ตกงาน" ว่างงานสามารถลงทะเบียนรับเงินชดเชย 50% ของรายได้สูงสุด 70% เช็ควิธีลงทะเบียนและรายเอีดได้ที่นี่

สำหรับลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้าง หรือตกงานหรือว่างงาน เนื่องจากบริษัทเลิกกิจการไปนั้น สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินชดเชยจากประกันสังคม โดยมีขั้นตอนง่าย ๆ และรายละเอียดจำนวนเงินที่จะได้รับในระหว่างที่ตกงาน หรือว่างงาน ดังนี้ 
 

เปิดขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ "ว่างงาน-ตกงาน" 
รับเงินชดเชย 70% สูงสุด 10,500 บาท

  • กรณีถูกเลิกจ้าง

ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย
โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

 

  • กรณีลาออกเอง หรือ หมดสัญญาจ้างงาน

ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย
โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
ลงทะเบียนรับเงินชดเชย คลิกที่นี่

เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง?

  • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงาน หรือ สปส. 2-01/7

บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา

  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
  • หนังสือรองรับการออกจากงาน สำเนาการแจ้งการลาออก หรือ สปส. 6-09

(กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส. 6-09 ก็ยังคงสามารถขึ้นทะเบียนว่างงานได้)

  • หนังสือ หรือเอกสารแจ้งให้ออกจากนายจ้าง (หากมี)
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคาร
  • โดยชื่อที่ระบุในหน้าสมุดบัญชีต้องเป็นชื่อของผู้ประกันตนที่ทำการลงทะเบียนว่างงาน

ผู้ประกันตน "ตกงาน" ว่างงานมีทางออกเช็ควิธีลงทะเบียนรับเงินชดเชยที่นี่

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด