ข่าว

ทีมเศรษฐกิจปชป. แถลง 2 ปี "จุรินทร์" เสริมแกร่ง "เอสเอ็มอี"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ปริญญ์ พานิชภักดิ์" หัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย ปชป. แถลงผลงานจุรินทร์ 2 ปี เสริมแกร่ง "เอสเอ็มอี" ให้โอกาสโต พร้อมช่วยหาแหล่งเงินทุนที่ถูกและเป็นธรรมได้ ต่อลมหายใจเส้นเลือดฝอยเศรษฐกิจไทย

"เอสเอ็มอี" เส้นเลือดฝอยหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจไทย ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างสาหัส ผู้ประกอบการบางรายทนแบกรับภาระต้นทุนไม่ไหวก็โบกมือลาปิดกิจการ แต่ที่ผู้ประกอบการที่รอดก็อยู่ในอาการปางตาย ล่าสุดภาครัฐเข้าไปฟื้นฟูและหาแหล่งเงินทุนต่อลมหายใจธุรกิจ "เอสเอ็มอี" แล้ว

 

วันที่ 31 ตุลาคม 64 ที่พรรคประชาธิปัตย์ ดร.ปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย และนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงผลงาน 2 ปี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีความโดดเด่น มีวิสัยทัศน์ทันสมัยในการขับเคลื่อนนโยบาย

 

อีกทั้งเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจเป็นอย่างดี ทำให้บริหารงานเกิดประสิทธิภาพมีผลงานจับต้องได้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการให้แข็งแกร่ง สร้างโอกาสการเติบโตและช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

ดร.ปริญญ์ กล่าวว่าภาพรวมเศรษฐกิจช่วงและหลังโควิด-19 จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขึ้น และหันมาใช้แพลตฟอร์มดิจิตอลมากขึ้น ดังนั้นรัฐจึงต้องช่วยเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับวิสาหกิจชุมชนและ SMEs “เอสเอ็มอี” เพื่อให้ผู้ประกอบการมีองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะยุคใหม่ที่นําไปใช้เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน และแข่งขันได้ในอนาคต

 

นอกจากนี้ปัญหาเรื่องการเข้าถึงแหล่งทุนของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ประกอบการเอสเอ็มอียังคงเป็นอุปสรรคหลักในการประกอบธุรกิจ โครงการจับคู่กู้เงิน ของนายจุรินทร์ที่ช่วยหาแหล่งเงินกู้เงื่อนไขพิเศษให้ร้านอาหารและเอสเอ็มอีส่งออก ช่วยกู้ได้ 4,512 ล้านบาท สามารถบรรเทาปัญหาการที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกและเป็นธรรมได้

ทีมเศรษฐกิจปชป. แถลง 2 ปี "จุรินทร์" เสริมแกร่ง "เอสเอ็มอี"

เอสเอ็มอีถือเป็นเส้นเลือดฝอยที่สำคัญที่จะหล่อเลี้ยงและสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย ดังนั้นเราต้องต่อยอดโครงการดี ๆ แบบนี้อย่างต่อเนื่อง และกระทรวงคลังควรขยายผลในการเจรจากับธนาคารพาณิชย์และรัฐวิสาหกิจ ให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับบรรดาผู้ประกอบการ”ดร.ปริญญ์ กล่าว

ด้านนางดรุณวรรณ กล่าวว่าการตลาดถือเป็นเรื่องที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการเข้าถึงแหล่งทุน การที่นายจุรินทร์มีนโยบายช่วย SMEs และ Micro SMEs ในการพัฒนาศักยภาพและการตลาด ผ่านเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club 12,873 ราย สำหรับต่างประเทศ

 

โดยจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมการตลาด และรับคำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ 73,230 ราย ถือเป็นการติดอาวุธให้ผู้ประกอบการมีองค์ความรู้ที่สอดรับกับเทรนด์และการเปลี่ยนแปลง

 

นอกจากนี้ยังมีการอบรมสร้างนักธุรกิจยุคใหม่ ผ่านการพัฒนาและส่งเสริมจากสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้สร้างนักธุรกิจใหม่ พร้อมกับติดอาวุธผู้ประกอบการในด้านที่สำคัญ

 

ได้แก่ 1)ด้านความรู้พื้นฐานการค้าระหว่างประเทศ 2)ด้านการสร้างช่องทางตลาด 3)ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ส่งออกและเครือข่าย 4)ด้านเศรษฐกิจกระแสใหม่ รวมถึงการสร้างนักธุรกิจใหม่และพัฒนาด้านการค้าดิจิทัล

 

“นายจุรินทร์มีผลงานที่โดดเด่นมาก ไม่เพียงแต่การช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเท่านั้น แต่ยังช่วยเหลือภาคส่วนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีแม้ในภาวะวิกฤต แต่มีตัวเลขการส่งออกสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์พิสูจน์ให้เห็นถึงความตั้งใจและความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจอย่างแท้จริง และยังสร้างโอกาสพร้อมติดอาวุธให้กลุ่มเอสเอ็มอีเพื่อให้เดินหน้าต่อไปได้ทันทีภายหลังวิกฤตคลี่คลาย” นางดรุณวรรณ กล่าว

ทีมเศรษฐกิจปชป. แถลง 2 ปี "จุรินทร์" เสริมแกร่ง "เอสเอ็มอี"

ทั้งนี้นโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ที่ใช้การตลาดนําการผลิตถือเป็นสิ่งที่ดีและสามารถใช้ศักยภาพของทูตพานิชย์ที่มีในหลายประเทศทั่วโลกได้อย่างเต็มที่ โดยที่กระทรวงพาณิชย์ได้ลองทํากระบะทรายและนำ “Big Data” มาบริหารจัดการข้อมูลความต้องการของตลาดโลก เพื่อผลิตสินค้าที่ชาวโลกต้องการ

 

ทีมเศรษฐกิจปชป. แถลง 2 ปี "จุรินทร์" เสริมแกร่ง "เอสเอ็มอี"

ดังนั้นจึงควรขยายผลการใช้นวัตกรรม “Big Data” เพื่อให้ผู้ผลิตมีข้อมูลที่แม่นยำมากขึ้น และมีการทำงานสอดรับกันกับกระทรวงเกษตรฯ เพื่อให้บริหารจัดการข้อมูลด้านการผลิตให้เชื่อมเข้าด้วยกัน รวมถึงเปิดให้สาธารณชนได้เข้ามาใช้ OpenGov เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจาก GovTech

 

ดร.ปริญญ์ กล่าวเสริมในตอนท้ายด้วยว่าแม้การค้าโลกยังคงมีความท้าทาย แต่ประเทศไทยสามารถเพิ่มบทบาทการเป็นผู้นำในภูมิภาคได้หลังจากความสำเร็จของ RCEP เมื่อปีที่แล้วและกําลังลงสัตยาบัน เพื่อเพิ่มเขตการค้าเสรีและโอกาสในการรับการลงทุนระยะยาวจากนักลงทุนต่างชาติที่มีคุณภาพ ทั้งหมดนี้จึงถือเป็นการแสดงความสามารถของนายจุรินทร์ ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี

affaliate-3
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด